Ga naar de inhoud

Tielekeshoeven

In 2025 gaat de gemeente ’s-Hertogenbosch de Tielekeshoeven aanpakken. Het groen wordt verbeterd en de verhardingen en verlichting worden opgeknapt. De inrichting wordt plaatselijk ook verbeterd. Er is echter geen sprake van een volledige herinrichting. We willen u graag bij de voorbereidingen betrekken zodat de nieuwe buurt straks zo goed mogelijk bij uw behoefte past.

Uitvoeren

Op deze pagina vindt u informatie over de planning van uitvoering van het project en over de bereikbaarheid en mogelijke overlast tijdens de uitvoeringsperiode. Voordat de uitvoering kan starten is echter nog een verdere technische uitwerking van het project en een selectie van een aannemer nodig.

Tijdlijn met de projectstappen

Op deze tijdlijn vindt u de verschillende fases van dit project. Tik op een fase voor gedetailleerde informatie.

maart 2024

Project omschrijving

De werkzaamheden en projectgrenzen zijn bepaald

mei 2024

Informatie verzamelen

In deze stap wordt informatie verzameld bij de bewoners.

september 2024

Voorlopig ontwerp

In deze stap wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt.

november 2024

Definitief ontwerp

In deze stap wordt het definitief ontwerp uitgewerkt.

2025

Uitvoeren

Na de aanbesteding en selectie van de aannemer wordt het project buiten uitgevoerd.

Technische uitwerking en aanbesteding

Nadat het ontwerp is afgerond moeten er nog een aantal zaken gebeuren. Het definitief ontwerp moet verder technisch worden uitgewerkt in een zogenaamd bestek. Dit is een flink contract met een gedetailleerde omschrijving van alle werkzaamheden. Vervolgens volgt een procedure waarin een geschikte aannemer wordt gezocht die het project voor een goede prijs en kwaliteit kan gaan uitvoeren. Deze technische uitwerking is eind 2024/begin 2025 gepland.

Uitvoering gepland in 2025

De uitvoering staat gepland voor 2025. Wanneer het zover is, ontvangt meer gedetailleerde informatie over de planning. De werkzaamheden worden waarschijnlijk niet allemaal tegelijk uitgevoerd maar wel in opeenvolgende fases. Zo voorkomen we onnodige overlast.

Bereikbaarheid en mogelijke overlast

Op het moment dat er gewerkt wordt is de straat tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De aannemer zorgt ervoor dat de woningen bereikbaar blijven voor voetgangers. Tijdens de werkzaamheden zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. Het kan zijn dat je je auto ergens anders in de buurt moet parkeren.

Je kan hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. De gemeente vraagt je begrip hiervoor.

Contactgegevens

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Lars Berkelmans van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hij is van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 06-52583959 en per e-mail l.berkelmans@s-hertogenbosch.nl.

logo Plein Civiel