Ga naar de inhoud

Tielekeshoeven

In 2025 gaat de gemeente ’s-Hertogenbosch de Tielekeshoeven aanpakken. Het groen wordt verbeterd en de verhardingen en verlichting worden opgeknapt. De inrichting wordt plaatselijk ook verbeterd. Er is echter geen sprake van een volledige herinrichting. We willen u graag bij de voorbereidingen betrekken zodat de nieuwe buurt straks zo goed mogelijk bij uw behoefte past.

Informatie verzamelen

Op deze pagina kunt u uw suggesties of opmerkingen over dit project met ons delen. Nog voor dat we starten met de voorbereiding van de werkzaamheden. Waar moeten we rekening mee houden hij de verdere uitwerking? Stuur uw reactie met het formulier.

Op 8 mei 2024 komen we ook bij u in de buurt op bezoek om met u in gesprek te gaan. Hierover ontvangt u per post informatie.

Tijdlijn met de projectstappen

Op deze tijdlijn vindt u de verschillende fases van dit project. Tik op een fase voor gedetailleerde informatie.

maart 2024

Project omschrijving

De werkzaamheden en projectgrenzen zijn bepaald

mei 2024

Informatie verzamelen

In deze stap wordt informatie verzameld bij de bewoners.

september 2024

Voorlopig ontwerp

In deze stap wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt.

november 2024

Definitief ontwerp

In deze stap wordt het definitief ontwerp uitgewerkt.

2025

Uitvoeren

Na de aanbesteding en selectie van de aannemer wordt het project buiten uitgevoerd.

Natuurlijk houden we graag rekening met de aandachtspunten van de bewoners. Het kan zo zijn dat deze aandachtspunten elkaar tegenspreken of dat ze strijdig zijn aan de randvoorwaarden van de gemeente. Dan zal de ontwerper in goed overleg met de vakdeskundigen van de gemeente een goed onderbouwde keuze maken. Want de gemeente heeft uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid.

Heeft u nog aanvullende ideeën of aandachtspunten? Laat het ons dan alstublieft weten. Gebruik hiervoor onderstaand reactieformulier.

Reactieformulier

Met dit reactieformulier kunt u ons uw vragen, opmerkingen en/of ideeën sturen sturen.

Contactgegevens

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Lars Berkelmans van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hij is van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 06-52583959 en per e-mail l.berkelmans@s-hertogenbosch.nl.

logo Plein Civiel