Ga naar de inhoud

Privacystatement

21 oktober 2020

Plein Civiel VOF, gevestigd in Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij vinden jouw privacy belangrijk en wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig en volgens de wet. Martijn Peters is de Functionaris Gegevensbescherming binnen ons bedrijf. Hij is te bereiken via martijn@pleinciviel.nl.

Onze persoonsgegevens

Plein Civiel, Reutsedijk 9, 5264 PC Vught. Martijn Peters (06-23571671), Suzanne van der Bruggen (06-25435857)

Welke gegevens worden bewaard? 

Wij bewaren alleen de gegevens die jij zelf invult op dit platform. Hieronder vind je een lijst van de gegevens die wij van jou kunnen verwerken:

 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Woonplaats
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Internetbrowser & apparaat type
 • IP adres

Doel: waar worden je gegevens voor gebruikt?

De website heeft als voornaamste doel om de kennis, ideeën en opmerkingen van bewoners te verzamelen over specifieke projecten om zo de openbare ruimte samen met bewoners te verbeteren. Dit gaat voornamelijk om het verzamelen van inhoudelijke informatie over het betreffende gebied. In sommige gevallen worden persoonsgegevens hierbij verwerkt om terug te kunnen koppelen met bewoners. In deze gevallen verwerkt Plein Civiel verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Te informeren over vorderingen binnen het project
 • Informatie en kennis op te vragen die wij kunnen gebruiken als input voor het project
 • Je gericht uit te nodigen per email of telefonisch voor bijeenkomsten, vervolg gesprekken en/of extra informatie (alleen op jouw verzoek)
 • Voor het verbeteren van de website en te controleren of de juiste doelgroepen binnen het gebied van het project bereikt worden via onze website

Beveiliging, vertrouwelijkheid & derde partijen

Wij gaan zorgvuldig om met je geregistreerde gegevens. Plein Civiel legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij checken onze website bijvoorbeeld regelmatig met behulp van de website internet.nl om te kijken hoe toegankelijk en veilig onze website is. Binnen Plein Civiel worden de bijgehouden persoonsgegevens alleen gebruikt voor activiteiten van Plein Civiel en deze gegevens worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gemeentes, initiatiefnemers en opdrachtgevers van het betreffende project. Indien strikt nodig worden persoonsgegevens gedeeld, maar in het algemeen gaat dit voornamelijk om het overdragen van inhoudelijke informatie die bezoekers op onze website gedeeld hebben.

Test van internet.nl met een score van 97%
Test van internet.nl met een score van 97%

Cookies die wij gebruiken

Plein civiel maakt op deze website gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Daarnaast verzamelen we analytische cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren. Verder plaatsen we tracking cookies op onze website. Functionele en analytische cookies doen geen inbreuk op je privacy en zijn belangrijk voor het functioneren van onze website. Bekijk onze cookieverklaring voor meer informatie.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren. Deze bewaartermijn loopt tot een jaar na de realisatie van het specifieke project waarvoor je gegevens zijn verzameld. Een jaar na de aanleg van het betreffende project worden al je persoonsgegevens door ons verwijderd. De bewaartermijn voor persoonsgegevens kan variëren, omdat de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt en de looptijd van het project. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt in sommige gevallen langer bewaard worden. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Jouw rechten

Wij willen je er graag op wijzen dat je volgens de wet (AVG) het recht hebt op:

 • Inzage, aanpassen en verwijderen van je persoonsgegevens.
 • Opvragen informatie over de manier waarop jouw gegevens verwerkt worden. 
 • Mogelijkheid om de verwerking stop te zetten, de gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen ons gebruik van jouw persoonsgegevens. 
 • Indienen van een klacht als je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. 
 • En je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Mocht je gebruik willen maken van een van de boven genoemde rechten, neem dan graag contact met ons op door een verzoek te sturen naar Martijn Peters

Tot slot

Wij zullen (indien nodig) te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Je kunt boven aan de pagina de datum van de laatste wijziging zien. Als jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met ons op via [email].