Ga naar de inhoud

Tielekeshoeven

In 2025 gaat de gemeente ’s-Hertogenbosch de Tielekeshoeven aanpakken. Het groen wordt verbeterd en de verhardingen en verlichting worden opgeknapt. De inrichting wordt plaatselijk ook verbeterd. Er is echter geen sprake van een volledige herinrichting. We willen u graag bij de voorbereidingen betrekken zodat de nieuwe buurt straks zo goed mogelijk bij uw behoefte past.

Projectomschrijving

Op deze pagina vindt u meer informatie over de geplande werkzaamheden, over de projectgrenzen en over de te doorlopen projectstappen. U kunt hier ook lezen hoe u betrokken kan zijn bij de projectvoorbereiding én zelf kunt bijdragen aan een klimaatbestendige leefomgeving.

Tijdlijn met de projectstappen

Op deze tijdlijn vindt u de verschillende fases van dit project. Tik op een fase voor gedetailleerde informatie.

maart 2024

Project omschrijving

De werkzaamheden en projectgrenzen zijn bepaald

mei 2024

Informatie verzamelen

In deze stap wordt informatie verzameld bij de bewoners.

september 2024

Voorlopig ontwerp

In deze stap wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt.

november 2024

Definitief ontwerp

In deze stap wordt het definitief ontwerp uitgewerkt.

2025

Uitvoeren

Na de aanbesteding en selectie van de aannemer wordt het project buiten uitgevoerd.

De geplande werkzaamheden

Het beschikbare budget is afgestemd op de geplande werkzaamheden. In de planning staat dat het groen wordt verbeterd en dat de verharding en verlichting worden opgeknapt. Er worden ook een aantal maatregelen genomen om de buurt klimaatbestendiger te maken. Een volledige herinrichting van de buurt is niet gepland en er wordt ook niet gewerkt aan het riool. Wel kan op beperkte schaal de inrichting worden verbeterd en worden een aantal speeltoestellen vervangen.

Dit is de projectlocatie

Bekijk hier waar we aan de slag gaan.

Projectgebied Tielekeshoeven
Projectgebied Tielekeshoeven

Zo komen we tot een nieuw ontwerp

Voor het opknappen van de buurt is een plan ofwel een ontwerp nodig. Dit ontwerp moet voldoet aan bepaalde eisen. Zo moeten de werkzaamheden binnen het beschikbare budget uitgevoerd kunnen worden, technisch maakbaar en toekomstbestendig zijn. Dit zijn de stappen die we zetten om te komen tot het nieuwe ontwerp voor de Tielekeshoeven.

Voordat we starten met het ontwerp verzamelen we de informatie die nodig is voor een goed plan. Bijvoorbeeld (technische) uitgangspunten van de gemeente of onderzoeken met betrekking tot de levensverwachting van de bomen. U kunt ons in deze fase ook van informatie voorzien via de pagina informatie verzamelen en tijdens ons buurtbezoek.

Al deze informatie gebruiken we bij het maken van het voorlopig ontwerp. Wanneer dit klaar is, laten we u dit weten. U kunt het dan met een toelichting online bekijken en ons feedback geven. We organiseren hiervoor ook een tweede buurtbezoek. Dan kunt u bij ons terecht voor aanvullende informatie en met eventuele vragen en opmerkingen. We verwachten dit ontwerp in september 2024 met u te kunnen delen.

Uw feedback op het voorlopige ontwerp helpt ons vervolgens weer bij het maken van een definitief ontwerp. Dit wordt enkel op deze website gepresenteerd, inclusief een overzicht van hoe uw opmerkingen zijn verwerkt. Voor aanvullende vragen kunt u dan online bij ons terecht.

In de tweede helft van 2024 zal het definitief ontwerp verder technisch worden uitgewerkt in een zogenaamd bestek en wordt een geschikt aannemingsbedrijf gezocht voor de uitvoering. De uitvoering is gepland in 2025.

Help mee aan een klimaatbestendige stad

We hebben steeds vaker te maken met stevige regenbuien, lange periodes van droogte en hogere temperaturen. Om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat neemt de gemeente de nodige maatregelen in de openbare ruimte. Zoals het creëren van meer ruimte voor het water en groen.

U kunt zelf ook bijdrage aan een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Bijvoorbeeld door bestrating in uw tuin te vervangen door groen of door het gebruik van een regenton voor het gebruik van het regenwater voor uw planten. Ga naar de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch voor informatie, inspiratie en subsidies en informatie over klimaatdoelen en -aanpak.

Contactgegevens

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Lars Berkelmans van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hij is van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 06-52583959 en per e-mail l.berkelmans@s-hertogenbosch.nl.

logo Plein Civiel