Ga naar de inhoud

Graaf Engelbertstraat

De gemeente Tilburg gaat de Graaf Engelbertstraat, Graaf Walramstraat en Graaf Ottostraaten flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen, bekijk het nieuwe ontwerp en stuur je reactie!

Informatie en tijdlijn

3. Uitvoeren

begin 2022 – tot juli 2022

Het definitief ontwerp van de Graaf Engelbertstraat is gereed en zie je hieronder:

Definitief ontwerp Graaf Engelbertstraat
Definitief ontwerp Graaf Engelbertstraat

Toelichting

Er komen veel nieuwe parkeerplekken in de straten. Een aantal bomen in de zijstraten worden nu vervangen door groenvakken. Zo is er meer ruimte om te parkeren en blijft het uitzicht en lichtinval in woningen voor bewoners hetzelfde. Ook op andere plekken zijn nog een aantal parkeerplaatsen aan het ontwerp toegevoegd. Dit bleek mogelijk omdat we inmiddels weten dat een aantal bomen binnen de groenzones aan de Dillenburglaan van slechte kwaliteit zijn en gekapt moeten worden. Deze parkeerplaatsen worden voorzien van grasbetontegels en zijn water doorlaatbaar. De bomen direct langs de Dillenburglaan binnen dit project zullen worden verwijderd.

Daarnaast hebben veel bewoners zich aangemeld voor geveltuintjes. Ook deze zijn nu in het definitieve ontwerp terug te zien.

Graag willen we u vanuit het projectteam bedanken voor uw inbreng en het meedenken. Ondanks dat we helaas niet alle wensen vanuit de bewoners hebben kunnen verwezenlijken, hopen we dat we gezamenlijk toch tot een mooi ontwerp zijn gekomen. Wij vernieuwen de rioolaansluitingen, de openbare verlichting en de bestrating en maken van de Graaf Ottostraat en de Graaf Walramstraat eenrichtingsverkeerstraten.

Het ontwerp is definitief en het is niet meer mogelijk om aanpassingen aan het ontwerp voor te stellen.

Planning 

In het najaar 2021 vindt het aanbestedingstraject plaats om een aannemer te vinden die het werk zal gaan uitvoeren. Eind 2021 zal er een aannemer bekend zijn. De werkzaamheden zijn gepland vanaf februari tot eind juli 2022. 

Vooropname woningen

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal in opdracht van de gemeente het bedrijf Quattro Expertise eind dit jaar in alle woningen binnen de projectgrenzen een bouwkundige vooropname uitvoeren om de woning te inspecteren om eventuele gebreken tijdens de werkzaamheden te kunnen constateren. Quattro Expertise zal hiervoor contact met u opnemen om een afspraak in te plannen. 

Werkzaamheden Enexis

Om voor u de overlast in de openbare ruimte zo veel mogelijk te beperken, hebben wij vooraf overleg gehad met de nutspartijen. Enexis blijkt ook werkzaamheden te hebben aan de elektriciteitskabels. Hierover is gezamenlijk afstemming geweest. In dezelfde periode van de werkzaamheden van de gemeente zal ook Enexis werkzaamheden gaan uitvoeren voor het vervangen van de hoofdkabels. Enexis stemt hierover rechtstreeks af met de bewoners of de periode van de werkzaamheden.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met projectondersteuner Nancy Sins van de gemeente. Zij is bereikbaar via haar e-mail nancy.sins@tilburg.nl.

Logo gemeente Tilburg
Logo Dolmans
logo Plein Civiel