Welkom

Een fijne buurt is een online platform voor bewoners, bedrijven en gemeentes om met elkaar in gesprek te gaan over hun fijne buurt.

Een fijne buurt is een online platform met als doel bewoners en belanghebbenden op een interactieve manier te betrekken bij projecten en zo communicatie en participatie te bevorderen. Zo blijft iedereen goed op de hoogte en hebben bewoners meer invloed en zeggenschap op wat er in hun eigen buurt gebeurt. Ons platform is in april online gegaan en heeft sindsdien al veel kunnen betekenen voor bewoners en gemeenten! Met behulp van dit platform kan je op een makkelijke manier vanuit huis toch goed met elkaar communiceren. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de website veilig, toegankelijk en gebruiksvriendelijk is. Zo kan iedereen goed gebruik maken van onze website.

Een fijne buurt is een initiatief van Plein Civiel

Hoe werkt de website?

Bovenaan de pagina in het menu vind je al de projecten per stad. Ieder project heeft zijn eigen tijdlijn die bestaat uit de volgende stappen:

  1. Over dit project (algemene informatie over het project)
  2. Informeren (inventariseren en verzamelen van informatie)
  3. Ontwerpen (uitleg over het ontwerp en de mogelijkheid om te reageren)
  4. Uitvoeren (uitleg over het uitvoeren en de werkzaamheden van het project)
  5. Gebruiken (bewoners kunnen gebruik gaan maken van hun fijne buurt)

Hieronder zie je hoe de tijdlijn eruit ziet. Je kunt aan de de kleur en invulling van de pijl zien met welke stap het project op dat moment bezig is. In dit geval is dat de stap “informeren”. Wanneer je op een van de stappen klikt, zie je bovenaan de pagina de globale planning en tijdsduur van deze fase. Sommige stappen bieden daarnaast ook de optie om mee te denken over het project, te reageren op het ontwerp of de mogelijkheid om je in te schrijven voor werkgroepen. Houd daarom de website goed in de gaten voor updates!

Informatie en tijdlijn

Knop informatie
Over dit project
Pijl projectfase
1. Informeren
Pijl projectfase
2. Ontwerpen
Pijl projectfase
3. Uitvoeren
Pijl projectfase
4. Gebruiken

Wat zijn de voordelen?

  • Veel meer respons op de website dan bij een fysieke bijeenkomst 
  • De website bereikt een bredere doelgroep, met name ook veel reacties van jongeren mensen
  • Mensen geven aan dat dit een prettige manier van communiceren is, op hun eigen moment en in hun eigen tempo 
  • Interactieve keuzemogelijkheden voor bewoners (bijv. mogelijk om te kiezen uit verschillende planten of speeltoestellen)
  • Goede inhoudelijke reacties, omdat mensen de tijd kunnen nemen om na te denken over het ontwerp en hun mening

Een fijne buurt voor bewoners

Met behulp van de website blijf je als bewoners goed op de hoogte van projecten en je kan reageren. Op ons online platform wordt in stappen uitgelegd wat er al is gebeurd, wat er nog gaat gebeuren en wat dat voor jou betekent. Verder heb je de mogelijkheid om jouw opmerkingen, ideeën en vragen over het ontwerp via de website met ons delen. 

Klik snel in het menu op jouw buurt om mee te doen.

Een fijne buurt voor gemeenten

Op ons platform eenfijnebuurt.nl richten wij een website in om tijdens het gehele proces van een project goed in verbinding te staan met de buurt. Dit platform kan duidelijkheid geven over de voorgenomen plannen, randvoorwaarden en eventuele overlast. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om open te staan voor opmerkingen en ideeën van bewoners. Zo ontstaat niet alleen draagvlak en begrip voor het werk, maar zal uiteindelijk het ontwerp ook beter aansluiten op de behoeften van de buurt en het zorgt ervoor dat het gehele bouwproces soepeler verloopt. Gedurende alle projectfasen zal de website uiteraard door ons actueel gehouden worden.

Om de website onder de aandacht te brengen maken we een flyer of ansichtkaart die per post naar alle bewoners gestuurd kan worden. Verder kunnen bezoekers op de website hun gegevens invullen als of ze op de hoogte gehouden willen worden en als ze onderdeel willen worden van de werkgroep. Hiermee maken we een mailinglijst van geïnteresseerden die we vervolgens weer makkelijk kunnen benaderen.

Alle reacties van bewoners worden door ons verzameld in een dashboard en kunnen zo eenvoudig worden gebruikt als input voor de verdere technische uitwerking. Verder bieden we de mogelijkheid om een informatieve video over het project aan de website toe te voegen. In deze video leggen we snel en duidelijk uit wat er gaat gebeuren en wat bewoners kunnen verwachten.

Hier kunnen zowel gemeenten als andere overheden en instanties gebruik van maken.

Een fijne buurt voor aannemers

Naast gemeenten, overheden en beheerders is dit platform ook waardevol voor aannemers. Goede participatie en communicatie met betrokken gebruikers zorgen voor een beter project dat soepeler verloopt. Als aannemer kan je met behulp van dit online platform een goede invulling geven aan participatie eisen van opdrachtgevers. Verder kan deze interactieve en inclusieve manier van werken met bewoners een mogelijk zijn om je als bedrijf te onderscheiden van anderen. Net zoals voor gemeenten bieden wij voor aannemers een volledig product aan dat bestaat uit een website, flyer, dashboard met alle verwerkte reacties en indien nodig een informatieve video ter ondersteuning.

Ervaringen met online participatie

Online bewoners en belanghebbenden betrekken bij je projecten, wat levert het op? In onderstaand filmpje delen Ilse van de gemeente Tilburg en Suzanne van Plein Civiel hun ervaring met deze website en leggen we uit wat je ermee kan bereiken.

Onze ervaringen met online participatie

Interesse of vragen?

Wil je voor het project in jouw buurt ook een website? Of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op door dit formulier in te vullen!