Ga naar de inhoud

Bisschop Masiusstraat en omgeving

In 2025 gaat de gemeente Tilburg de riolering aanpassen in de Bisschop Masiusstraat en in delen van de Bisschop Aelenstraat, Bisschop Ophoviusstraat, Bisschop van de Venstraat, Bisschop van Zoesstraat, Deken Botsstraat, Hoefstraat, Houtstraat, Paus Adriaanstraat, Sint Paulusstraat en Superior de Beerstraat.

We maken van de gelegenheid gebruik om ook de straten opnieuw aan te leggen en de inrichting te verbeteren. Op deze website volgt u de voorbereidingen.

Uitvoeren

Op deze pagina vindt u informatie over de planning van uitvoering van het project en over de bereikbaarheid en mogelijke overlast tijdens de uitvoeringsperiode. Voordat de uitvoering kan starten is echter nog een verdere technische uitwerking van het project en een selectie van een aannemer nodig.

Tijdlijn met de projectstappen

Op deze tijdlijn vind je de verschillende fases van dit project. Tik op een fase voor gedetailleerde informatie.

december 2023

Project omschrijving

De werkzaamheden en projectgrenzen zijn bepaald

maart 2024

Informatie verzamelen

In deze stap wordt informatie verzameld bij de bewoners.

mei en juni 2024

Voorlopig ontwerp

In deze stap wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt.

september 2024

Definitief ontwerp

In deze stap wordt het definitief ontwerp uitgewerkt.

2025

Uitvoeren

Na de aanbesteding en selectie van de aannemer wordt het project buiten uitgevoerd.

Technische uitwerking en aanbesteding

Nadat het ontwerp is afgerond moeten er nog een aantal zaken gebeuren. In de tweede helft van 2024 zal het definitief ontwerp verder technisch worden uitgewerkt in een zogenaamd bestek. Dit is een flink contract met een gedetailleerde omschrijving van alle werkzaamheden. Vervolgens volgt een procedure waarin een geschikte aannemer wordt gezocht die het project voor een goede prijs en kwaliteit kan gaan uitvoeren. Dit alles is gepland voor de tweede helft van 2024.

Uitvoering gepland in 2025

De uitvoering staat gepland voor 2025. Wanneer het zover is, ontvangt meer gedetailleerde informatie over de planning. De werkzaamheden worden waarschijnlijk niet allemaal tegelijk uitgevoerd maar we in opeenvolgende fases. Zo voorkomen we onnodige overlast.

Bereikbaarheid en mogelijke overlast

Op het moment dat er gewerkt wordt is de straat tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De aannemer zorgt ervoor dat de woningen bereikbaar blijven voor voetgangers. Tijdens de werkzaamheden zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. Het kan zijn dat je je auto ergens anders in de buurt moet parkeren.

Je kan hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. De gemeente vraagt je begrip hiervoor.

Contactgegevens

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Frans van Bokhoven van de gemeente Tilburg. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06-53779344 en per e-mail frans.van.bokhoven@tilburg.nl.

Logo gemeente Tilburg
logo Plein Civiel