Ga naar de inhoud

Bisschop Masiusstraat en omgeving

In 2025 gaat de gemeente Tilburg de riolering aanpassen in de Bisschop Masiusstraat en in delen van de Bisschop Aelenstraat, Bisschop Ophoviusstraat, Bisschop van de Venstraat, Bisschop van Zoesstraat, Deken Botsstraat, Hoefstraat, Houtstraat, Paus Adriaanstraat, Sint Paulusstraat en Superior de Beerstraat.

We maken van de gelegenheid gebruik om ook de straten opnieuw aan te leggen en de inrichting te verbeteren. Op deze website volgt u de voorbereidingen.

Projectomschrijving

Op deze pagina vindt u meer informatie over de geplande werkzaamheden, over de locatie van het project en over de te doorlopen projectstappen. Er staat ook informatie over hoe zelf kunt bijdragen aan een fijne klimaatbestendige omgeving.

Tijdlijn met de projectstappen

Op deze tijdlijn vind je de verschillende fases van dit project. Tik op een fase voor gedetailleerde informatie.

december 2023

Project omschrijving

De werkzaamheden en projectgrenzen zijn bepaald

maart 2024

Informatie verzamelen

In deze stap wordt informatie verzameld bij de bewoners.

mei en juni 2024

Voorlopig ontwerp

In deze stap wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt.

september 2024

Definitief ontwerp

In deze stap wordt het definitief ontwerp uitgewerkt.

2025

Uitvoeren

Na de aanbesteding en selectie van de aannemer wordt het project buiten uitgevoerd.

Opknapbeurt gepland voor de Bisschop Masiusstraat en omgeving

Er wordt een extra riool aangelegd voor regenwaterafvoer, inclusief nieuwe aansluitingen op huizen en openbare ruimtes. Ook zullen er delen van het bestaande vuilwaterriool vervangen worden en gaat Enexis de stroomkabels vervangen.

Bij het opnieuw dichtmaken van de straat zal de meeste bestaande verharding niet meer terugkomen, maar vervangen worden door nieuwe materialen. Hierbij gaan we waar mogelijk de inrichting verbeteren, denk hierbij bijvoorbeeld aan meer groen in de straat of ruimere parkeerplaatsen en waterberging.

Dit is de projectlocatie

Bekijk hier waar we aan de slag gaan.

Projectgebied Bisschop Masiusstraat en omgeving
Projectgebied Bisschop Masiusstraat en omgeving

Zo komen we tot een nieuw ontwerp

Dit zijn de stappen die we zetten om te komen tot een nieuw ontwerp voor de Bisschop Masiusstraat en omgeving.

Voordat we starten met het ontwerpen, kunt u ons nog van aanvullende informatie voorzien via de Informatie verzamelen pagina. Hier kunt u ook de eerder gedeelde aandachtspunten van bewoners terugvinden.

Zodra het voorlopig ontwerp klaar is, laten we u dit weten. U kunt het ontwerp en de toelichting op deze website bekijken en feedback geven. We organiseren dan ook een bijeenkomst. We laten dan ook daar het ontwerp zien. U kunt dan bij ons terecht voor aanvullende informatie en met uw eventuele vragen en opmerkingen. We verwachten dit ontwerp in mei of juni 2024 met u te kunnen delen.

Uw feedback op het voorlopige ontwerp helpt ons bij het maken van een definitief ontwerp. Dit ontwerp wordt ook op deze website gepresenteerd, inclusief een overzicht van hoe uw opmerkingen zijn verwerkt. Voor aanvullende vragen kunt u ook bij ons terecht.

In de tweede helft van 2024 zal het definitief ontwerp verder technisch worden uitgewerkt in een zogenaamd bestek en wordt een geschikt aannemingsbedrijf gezocht voor de uitvoering. De uitvoering is gepland in 2025.

Help mee aan een klimaatbestendige stad

We hebben steeds vaker te maken met stevige regenbuien, lange periodes van droogte en hogere temperaturen. Om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) neemt de gemeente de nodige maatregelen. Bijvoorbeeld door meer ruimte voor groen en water te maken of met de aanleg van een extra regenwaterriool. U kunt zelf ook meehelpen aan een klimaatbestendige stad. Bijvoorbeeld door uw tuin verder te vergroenen of door het gebruik van een regenton. Ga voor informatie, inspiratie en subsidies naar de site duurzamertilburg.nl.

Contactgegevens

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Frans van Bokhoven van de gemeente Tilburg. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06-53779344 en per e-mail frans.van.bokhoven@tilburg.nl.

Logo gemeente Tilburg
logo Plein Civiel