Ga naar de inhoud

Bisschop Masiusstraat en omgeving

In 2025 gaat de gemeente Tilburg de riolering aanpassen in de Bisschop Masiusstraat en in delen van de Bisschop Aelenstraat, Bisschop Ophoviusstraat, Bisschop van de Venstraat, Bisschop van Zoesstraat, Deken Botsstraat, Hoefstraat, Houtstraat, Paus Adriaanstraat, Sint Paulusstraat en Superior de Beerstraat.

We maken van de gelegenheid gebruik om ook de straten opnieuw aan te leggen en de inrichting te verbeteren. Op deze website volgt u de voorbereidingen.

Informatie verzamelen

Op deze pagina kunt u uw suggesties of opmerkingen over dit project met ons delen.

Op 7 maart vond er een inloopbijeenkomst plaats, waarbij de bewoners ideeën hebben kunnen inbrengen. Mocht u ons nog extra informatie willen sturen, gebruik dan het reactieformulier om uw opmerkingen te versturen.

Tijdlijn met de projectstappen

Op deze tijdlijn vind je de verschillende fases van dit project. Tik op een fase voor gedetailleerde informatie.

december 2023

Project omschrijving

De werkzaamheden en projectgrenzen zijn bepaald

maart 2024

Informatie verzamelen

In deze stap wordt informatie verzameld bij de bewoners.

mei en juni 2024

Voorlopig ontwerp

In deze stap wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt.

september 2024

Definitief ontwerp

In deze stap wordt het definitief ontwerp uitgewerkt.

2025

Uitvoeren

Na de aanbesteding en selectie van de aannemer wordt het project buiten uitgevoerd.

Aandachtspunten en ideeën van bewoners

Natuurlijk houden we graag rekening met de aandachtspunten van de bewoners. Daarom hebben we op 7 maart 2024 een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Mischien was u er niet of heeft u nog aanvullende ideeën of aandachtspunten? Laat het ons dan alstublieft weten. Gebruik hiervoor onderstaand reactieformulier.

Het kan zo zijn dat deze aandachtspunten elkaar tegenspreken of dat ze tegen de wensen van de gemeente in gaan (bijvoorbeeld te duur of buiten het projectgebied). In dat geval zal de ontwerper in goed overleg met de vakdeskundigen van de gemeente hier een goed onderbouwde keuze in maken. De gemeente heeft hierin de eindverantwoordelijkheid.

Aandachtspunten en ideeën van bewoners

Met dit reactieformulier kunt u ons uw aanvullende vragen, opmerkingen en/of ideeën sturen sturen.

Onderwerpen waarover we graag zouden horen van u: knelpunten (wat kan beter?), goede dingen (wat is er nu al goed?) en wensen (wat zou u graag zien in de straat?)

Contactgegevens

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Frans van Bokhoven van de gemeente Tilburg. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06-53779344 en per e-mail frans.van.bokhoven@tilburg.nl.

Logo gemeente Tilburg
logo Plein Civiel