Abdijbuurt

De gemeente Tilburg gaat de Abdijbuurt flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen, bekijk het nieuwe ontwerp en stuur je reactie!

Informatie en tijdlijn

3. Voorontwerp

2022

Op deze pagina vindt u de laatste versie van het ontwerp voor de Abdijbuurt. Vorig jaar september presenteerden we het schetsontwerp aan de buurt. Hierop zijn veel reacties van bewoners binnengekomen. Hieronder vindt u een samenvatting van de reacties en kunt u zien hoe het nieuwe ontwerp er uit ziet. Onder aan de pagina kunt u een reactie naar ons sturen. Dit kan tot en met dinsdag 29 maart 2022. 

U bent ook van harte welkom bij de inloopbijeenkomst op dinsdag 22 maart 2022, in de Jan Ligthartschool Rendierhof. Tussen 16:30 en 19:30 uur kunt u daar binnen lopen om het ontwerp te bekijken en vragen en opmerkingen te bespreken met de gemeente. Het adres van de school is Professor Verbernelaan 5.

Reacties bewoners op het eerste ontwerp

In de ontwerpen willen we zoveel mogelijk rekening houden met de dingen die voor de bewoners en andere belanghebbenden belangrijk zijn. De gemeente is daarom ook blij met de reacties die we hebben ontvangen op de eerdere versie van het ontwerp. Daaruit maken we op dat de bewoners erg betrokken zijn bij hun omgeving. Bij het verwerken van de reacties moeten meestal keuzes gemaakt worden, want de ruimte is schaars en niet alles past. Een zorgvuldige afweging van alle belangen (van zowel de belanghebbenden als de gemeente) hoort daarbij. Dit doet het projectteam.

  • Veel mensen maakten zich zorgen of er nog wel voldoende  parkeergelegenheid is in de toekomst, zeker in de buurt van de onderbreking in de Adbij van Egmondstraat die in de vorige versie van het ontwerp was opgenomen.
  • Mensen maakte zich ook zorgen over de toename van verkeer in hun straat als gevolg van de onderbreking in de Adbij van Egmondstraat.
  • De verkeerssituatie rond de school bleef een punt van zorg voor bewoners.
  • Er zijn veel opmerkingen gemaakt over de toegankelijkheid van de straten, zijn ze niet te krap wanneer er veel auto’s op staan geparkeerd.
  • Er waren verschillende individuele opmerkingen, bijvoorbeeld over de ondergrondse afvalcontainers.
  • Veel mensen waren blij met extra groen in de buurt.

Voorontwerp

Hieronder is het nieuwe voorontwerp weergegeven. Beweeg over het plaatje om te vergroten. Onder het ontwerp staat de legenda met de uitleg van de kleuren en symbolen. Daarbij staat ook de parkeerbalans. De is een overzicht van het aantal parkeerplaatsen per straat, nu en straks.

Voorontwerp Abdijbuurt maart 2022
Voorontwerp Abdijbuurt
Legenda voorontwerp Abdijbuurt
Legenda voorontwerp Abdijbuurt
Parkeerbalans voorontwerp Abdijbuurt
Parkeerbalans voorontwerp Abdijbuurt

Toelichting bij het aangepaste ontwerp

Verkeer en parkeren

Naar aanleiding van de reacties op de eerste versie van het  ontwerp is besloten om de Abdij van Egmondstraat niet te onderbreken, maar hier een een doorgaande straat te behouden. Er wordt wel extra groen aangebracht, maar meer verspreid over de straat. We remmen het verkeer af door de weg te versmallen en voldoende drempels aan te brengen. Een aantal andere straten worden eenrichtingsverkeer.

De Abdij van Libosstraat, Abdij van Oosterhoutstraat, Abdij van Thornstraat en een deel van de Abdij van Bernestraat worden éénrichtingsverkeer. Hierdoor ontstaat ruimte voor parkeerplaatsen aan beide zijden van de weg. Er mag hier dan niet meer op de rijbaan geparkeerd worden. Dit zorgt voor duidelijkheid voor iedereen. De rijbaan wordt hier smaller, op plekken waar geen parkeervakken komen is hierdoor extra ruimte voor groen.

Ook de Abdij van Egmondstraat voor de school en de Abdij van Rijnsburgplein worden éénrichtingsverkeer met aan beide zijden parkeervakken. Hierdoor is er ruimte voor een breed trottoir langs de woningen aan het Abdij van Rijnsburgerplein. De parkeervakken voor de school blijven kiss & ride-vakken, die alleen bedoeld zijn om de kinderen af te zetten.

De Abdij van Averbodestraat blijft wel tweerichtingverkeer.

Ondergrondse afvalcontainers

Er is nog eens goed naar de plek van de ondergrondse afvalcontainers gekeken en het plan is hiermee aangepast.

De ondergrondse afvalcontainers in de Abdij van Averbodestraat komen straks allemaal op een plek, dat is de huidige plek bij de speeltuin. Hier komen straks vijf containers. De andere containers in de Abdij van Averbodestraat gaan weg.

De vier ondergrondse containers in de Abdij van Oosterhoutstraat worden verplaatst. De ondergrondse containers in de Abdij van Bernestraat blijven ongeveer op de zelfde plek. Er komt hier wel een container minder.

Groen

In de Abdij van Averbodestraat moeten enkele bomen weg die niet meer van goede kwaliteit zijn. Hierdoor kunnen we de parkeerplaatsen anders aanbrengen en een flinke groenstrook in deze straat maken. De bomen worden vervangen op een andere plek. In de de Abdij van Bernestraat, Abdij van Egmondstraat en de kruisingen met de zijstraten komt extra groen. In totaal komt er ongeveer 2.500 m2 extra groen in de buurt.

Er komt geen openbaar groen aan de achterzijde van de woningen aan het Abdij van Rijnsburgplein. In tegenstelling tot wat eerder gepland was, wordt het groen langs het spoor niet aangepakt in dit project.

Spelen en ontmoeten

De rijbaan tussen de school en de speeltuin komt eruit te zien als een pleintje waar de auto te gast is.

De speelplekken in de Abdij van Libosstraat en Abdij van Thornstraat worden vervangen. Hoe deze er precies uit gaan zien wordt later in het project uitgewerkt. We houden hierbij rekening met de opmerkingen die we eerder ontvangen hebben uit de buurt. De speelplek aan de Abdij van Rijnsburgplein wordt in principe niet aangepast. Alleen aan de randen die grenzen aan de rijbaan wordt de beplanting aangepast. Het pad dat eerder door de speeltuin was ingetekend is vervallen.

Doordat de Abdij van Egmondstraat een doorgaande route blijft komt hier geen extra ontmoetingsplek.

Vragen of opmerkingen bij het voorontwerp?

Het kan zijn dat u na het bekijken van deze website nog vragen of opmerkingen hebt. U kunt hieronder een reactie achterlaten voor het projectteam. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Vivianne de Vaan van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via vivianne.de.vaan@tilburg.nl of 06-29669180.

Reactieformulier voorontwerp Abdijbuurt

Logo gemeente Tilburg
Logo Buro Bergh
logo Plein Civiel