Ga naar de inhoud

Abdijbuurt

De gemeente Tilburg gaat de Abdijbuurt flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen, bekijk het nieuwe ontwerp en stuur je reactie!

Informatie en tijdlijn

2. Schetsontwerp

tweede helft 2021

Met alle informatie die we verzameld hebben bij de bewoners, is een schetsontwerp voor de Abdijbuurt gemaakt. Op deze pagina kan je het ontwerp bekijken en leggen we uit wat de ideeën zijn voor jouw buurt. Het ontwerp is nog niet definitief.

Wil je snel weten wat de plannen zijn, bekijk dan eerst de onderstaande video.

We hebben inmiddels verschillende reacties van de bewoners op het schetsontwerp ontvangen en gaan deze zoveel mogelijk verwerken in de volgende versie van het ontwerp. Op dit moment is reageren dan ook niet mogelijk.

Video met een korte uitleg van het schetsontwerp

Tekening van het ontwerp

Hieronder zie je het schetsontwerp. Je kunt inzoomen op de kaart door over de afbeelding te bewegen. Je kunt de kaart ook downloaden en meer in detail bekijken. Onder de kaart vind je uitleg over het ontwerp.

Het schetsontwerp voor de Abdijbuurt
Schetsontwerp Abdijbuurt
Legenda schetsontwerp Abdijbuurt
Legenda schetsontwerp Abdijbuurt

Dit zijn de plannen

De verkeer- en parkeersituatie verandert vooral rond de Jan Ligthartschool Rendierhof en in de Abdij van Egmondstraat. De ondergrondse afvalcontainers worden verplaatst naar een andere plek. Verder wordt de bestrating vernieuwd of wordt deze vervangen door een grasverharding. Op een plek wordt een deel van de straat zelfs helemaal vervangen door groen. Hier kan het water na regenbuien makkelijk de grond in zakken.

Fragment ontwerp met locaties ondergrondse containers
Nieuwe locatie ondergrondse containers
Fragment ontwerp met grasverharding naast de kerk
Parkeerplaatsen met grasverharding naast de kerk
Voorbeeld van groene parkeerplekken
Voorbeeld groene parkeerplekken

Verkeer

De weg tussen de school en de speeltuin wordt trottoir. Auto’s mogen hier niet stoppen en ze moeten voetgangers voor laten gaan bij het oversteken. Ouders die hun kinderen met de auto afzetten kunnen kort parkeren op de aangegeven parkeerplaatsen in de Abdij van Egmondstraat en daarna via de Abdij van Rijnburgsplein en de Abdij van Averbodestraat de wijk weer uitrijden. Zo willen we onveilige situaties voorkomen. 

Verder wordt in de Abdij van Egmondstraat, tussen de Abdij van Oosterhoutstraat en de Abdij van Thornstraat, de rijbaan vervangen door groen en is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Auto’s kunnen straks niet meer door deze straat rijden.

Fragment ontwerp tussen school en speeltuin
Straat tussen de school en speeltuin wordt straks trottoir
Fragment ontwerp van de Abdij van Egmondstraat
Knip voor gemotoriseerd verkeer in de Abdij van Egmondstraat
Foto van fietser op een fietspad omringd door gras en bomen
Voorbeeld knip in de Abdij van Egmondstraat

Parkeren

Er komt straks evenveel ruimte om te parkeren als nu. In de Abdij van Egmondstraat worden de parkeerplekken die verdwijnen voor de nieuwe groenstrook op een andere plek in de omgeving terug gebracht. Verder mag je straks net zoals in de huidige situatie ook op straat parkeren. De zoen & zoef parkeerplekken bij de school mogen buiten schooluren als normale parkeerplekken gebruikt worden.

Fragment ontwerp nabij de kerk
Parkeerplekken bij de kerk
Fragment ontwerp met zoen en zoefstrook
Zoen en zoefstrook en parkeren bij de school
Foto van de Abdij van Oosterhout straat
Op straat parkeren, net als nu

Ondergrondse afvalcontainers

Bewoners hebben last van het afval wat nu vaak rond de ondergrondse afvalcontainers wordt geplaatst. De gemeente doet er nu veel aan om dit afval regelmatig te verwijderen, maar eigenlijk willen we natuurlijk voorkomen dat dit afval hier achtergelaten wordt. Daarom krijgen deze containers nieuwe plekken in de buurt.

Groen & biodiversiteit

Bewoners hebben aangegeven graag meer en diverser groen in de straten te zien. Daarom blijven de bestaand bomen en groenvakken zo veel mogelijk behouden en maken we waar het kan meer groene plekken. Dat is vooral voor de school, voor de flats en in de Abdij van Egmondstraat. Het bestaande groen, ook langs het spoor, wordt opgeknapt met verschillende kleurrijke planten en bloemen. Dat trekt diverse vogels en insecten aan. Dit alles noemen we biodiversiteit. Biodiversiteit maakt dat de natuur minder kwetsbaar is voor bijvoorbeeld droogte of ziektes. Dat is belangrijk om een gezonde, groene omgeving voor mens en dier te houden.

Fragment ontwerp groen in de Abdij van Egmondstraat
Meer groen in de Abdij van Egmondstraat
Foto van twee vlinders op een vlinderstruik
Verbeteren van biodiversiteit in de wijk
Geveltuin met bloemen
Voorbeeld geveltuin

Doe zelf mee met een geveltuintje

In een aantal straten is weinig ruimte voor de gemeente om groene plekken te maken. Wel is hier ruimte voor de bewoners om een geveltuintje te maken. Ook bewoners van de flats kunnen een stukje groen aan de achterkant van hun flat adopteren. Op de ontwerptekening kun je zien (aan de roze en paarse plekken) waar deze tuintjes kunnen komen. Wil je ook zo’n tuintje? Laat het dan weten via het formulier onderaan deze pagina. De gemeente zal dan voor de geveltuintjes en de tuintjes achter de flats een ‘plantenbak’ maken, het inplanten en het onderhoud is een taak voor jou als bewoner.

Klimaatadaptatie

Een ander belangrijk doel is om de straten ‘klimaat adaptief ‘ te maken. Dit betekent dat de omgeving straks goed is voorbereid op het weer van de toekomst, zoals extreme regenbuien en hete zomers. Groen zorgt namelijk voor meer schaduw en verkoeling dan stenen. Verder wordt het regenwater opgevangen in de groene, lager gelegen plekken en onder de bestrating.

Wist je trouwens dat je zelf ook kan bijdragen aan een klimaat vriendelijke omgeving waar het prettig wonen is? Lees op Huisje Boompje Beter wat je zelf kan doen.

Groene voortuinen in de Abdij van Egmondstraat
Groene voortuinen in de Abdij van Egmondstraat
Ontwerp met de wadi (lager gelegen groene plek)
Wadi voor wateropvang in het gras
Voorbeeld foto van een wadi gevuld met water
Voorbeeld wadi

Spelen, sporten & ontmoeten

Bewoners gaven eerder aan graag ook wat meer sport mogelijkheden te hebben. Dit heeft daarom ook aandacht gekregen in het nieuwe ontwerp. Door de wijk verspreidt zijn er straks verschillende sport, speel- en ontmoetingsplekken. Waar nodig worden de bestaande speelplekken opgeknapt. Er komt ook een extra een ontmoetingsplek in de groenstrook in de Abdij van Egmondstraat. Je kunt straks ook prima een ommetje door de wijk maken langs deze plekken. In de zomer kun je verkoeling zoeken in het groen langs de spoorzone of onder de bomen. Voor de school komen straks stenen poefjes waar ouders op hun kinderen kunnen wachten.

Fragment ontwerp rondom de school
Speelplek en zitgelegenheden rondom de school
Foto van een grijze betonnen stoel
Betonpoefje
Schetsontwerp met wandelroutes
Wandelroutes in de Abdijbuurt
Logo gemeente Tilburg
Logo Buro Bergh
logo Plein Civiel