Abdijbuurt

De gemeente Tilburg gaat de Abdijbuurt flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen, bekijk het nieuwe ontwerp en stuur je reactie!

Informatie en tijdlijn

4. Definitief ontwerp

2022

Op deze website vindt u de laatste versie van het definitief ontwerp voor uw straat. Eerder is het voorontwerp al via deze website gedeeld. Ook heeft u dit kunnen bekijken tijden de inloopbijeenkomst in de Jan Ligthartschool Rendierhof in maart van dit jaar. Dit ontwerp is aan de hand van opmerkingen van bewoners aangepast en verder technisch uitgewerkt.

Onder het kopje Laatste aanpassingen ontwerp leest u welke zaken aan het ontwerp zijn geoptimaliseerd naar aanleiding van deze reacties. Het kopje Toelichting bij het ontwerp is voorzien van extra uitleg en geeft antwoord op vragen die door bewoners zijn gesteld.

Dit ontwerp staat vast en zal straks aangelegd gaan worden. Kijk voor informatie en planning over de uitvoering op de pagina uitvoeren.

Laatste aanpassingen ontwerp

Naast opmerkingen van bewoners zijn er nog een aantal zaken in het ontwerp aangepast die tijdens de technische uitwerking naar voren kwamen. De belangrijkste zaken worden hieronder genoemd:

  • Op sommige plekken worden grasstenen (stenen die half open zijn) gebruikt zodat het regenwater makkelijk in de grond kan zakken.
  • In de strook voor de appartementen langs het spoor gaan extra bomen weg en ook voor de school verdwijnen vier bomen extra. Uit onderzoek naar de bomen blijkt dat deze toch niet duurzaam te behouden zijn. In totaal komen er wel meer bomen terug in het plan dan er nu zijn.
  • Het gebied tussen de school en de speeltuin is overzichtelijker ingericht. Er is geschoven met parkeerplaatsen waardoor er geen parkeerplaatsen meer zijn tussen de school en de speeltuin en er zijn wat kleine groenvakken vervallen.
  • Er zijn extra wadi’s opgenomen in het ontwerp. Dat zijn lagere plekken in het groen waar het water wat op de verharding valt naar toe kan lopen en vervolgens in de bodem kan zakken.
  • In overleg met een groepje bewoners is een nieuw plan opgesteld voor de speelplekken. Bij speelplekken aan het Abdij van Rijnsburgplein en de Abdij van Lilbosstraat komen twee nieuwe speeltoestellen die ook voor oudere kinderen leuk zijn. De speeltoestellen aan de Adbij van Thornstraat gaan weg .
  • Diverse andere kleine aanpassingen zoals extra fietsnietjes, plekken van inritten en exacte plekken van hagen.

Definitief ontwerp

Hieronder is het Definitief ontwerp weergegeven. Beweeg over het plaatje om te vergroten. Onder het ontwerp staat de legenda met de uitleg van de kleuren en symbolen en kan je het ontwerp in hoge kwaliteit downloaden.

Definitief ontwerp Abdijbuurt
Definitief ontwerp Abdijbuurt
Definitief ontwerp Abdijbuurt - legenda
De legenda bij het definitief ontwerp Abdijbuurt

Toelichting bij het ontwerp

Waterberging

Door de veranderingen van het klimaat zijn er langere droge periodes. Om verdroging van de bodem te voorkomen heeft de gemeente de opgave om een deel van het regenwater lokaal op te vangen en in de bodem te laten zakken. In het ontwerp is daar op verschillende manieren rekening mee gehouden.

In het definitief ontwerp zijn op sommige plekken grasstenen (stenen die half open zijn) toegevoegd, waar eerst gewone stenen waren gepland. Ook hebben we meer wadi’s opgenomen in het ontwerp. Dat zijn lagere plekken in het groen waar het water wat op de verharding valt naar toe kan lopen en vervolgens in de bodem kan zakken. Deze plekken zijn nauwkeurig bepaald. Er mogen bijvoorbeeld geen kabels, leidingen of boomwortels in de grond zitten en het water moet hier goed naar toe kunnen stromen. In het ontwerp voor de speeltoestellen is hier ook rekening mee gehouden. De hoeveelheid water die we op moeten vangen ligt overigens vast en is afhankelijk van de hoeveelheid verharding in de buurt. Daarom hebben we eerder al zoveel mogelijk overbodige verharding uit het ontwerp gehaald en vervangen door groen.

Voorbeeld van een wadi met balanceerstenen
Voorbeeld van een wadi met balanceerstenen
Voorbeeld van een parkeerplaats met grasstenen
Voorbeeld van een parkeerplaats met grasstenen

Speelplekken

Er zijn straks nog twee speelplekken met speeltoestellen in de buurt, aan het Abdij van Rijnsburgplein en aan de Abdij van Lilbosstraat. Deze plekken krijgen beide een nieuw speeltoestel, meer gericht op de oudere kinderen in de buurt. De speeltoestellen aan de Abdij van Thornstraat gaan weg, net als de basketbalpaal die daar in de buurt staat. Op die plek komt een wadi. Deze kan ook als speelplek gebruikt worden door de kinderen.

Tijdens de bijeenkomsten voor het schets- en voorontwerp hebben een aantal mensen aangegeven mee te willen denken over de speelplekken in de wijk. Het nieuwe plan voor de speelplekken is in overleg met hen gemaakt. Zij hebben hun ideeën en wensen gedeeld met ons en op basis daarvan is er een ontwerp met enkele nieuwe speeltoestellen gemaakt. De evenwichtsbalk in de speeltuin aan het Abdij van Rijnsburgplein gaat weg. Hier komt een grote ronde draaischijf voor terug. Aan de zijde van de school komt een kleine wadi met balanceerpalen of -stenen.

In de speeltuin aan de Adbij van Lilbosstraat komt een nieuw groot klimtoestel met glijbaan. Deze komt in plaats van het kleine speelhuisje. De nieuwe toestellen bieden speelmogelijkheden voor jongere en oudere kinderen.

De speeltoestellen worden door een gespecialiseerde aannemer geplaatst als alle andere werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Bewoners hebben eerder ook gevraagd waarom de extra containers bij de speeltuinen niet op een andere plek kunnen. De locaties van de containers zijn afgestemd op de loopafstanden voor de bewoners van de appartementen. Met een andere indeling worden de loopafstanden te groot.

Nieuw speeltoestel Abdij van Bernestraat
Nieuw speeltoestel Abdij van Bernestraat
Nieuw speeltoestel Abdij van Rijnsburgplein
Nieuw speeltoestel Abdij van Rijnsburgplein

Parkeren

Er komen geen extra parkeervakken. Het aantal parkeerplaatsen is gebaseerd op de drukke momenten in de uitgevoerde tellingen. Op de plekken waar extra parkeerplaatsen voorgesteld waren door bewoners past dit ook niet qua ruimte.

Tweerichtingsverkeer Abdij van Oosterhout

Bewoners vroegen om het deel van de Abdij van Oosterhoutstraat ter hoogte van de garageboxen tweerichtingsverkeer te houden. Dit doen we niet, omdat we verwachten dat dit een onduidelijk situatie oplevert. Daarnaast gaat het ten koste van groen.

Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met projectleider Jeroen Willems van de gemeente. Hij is maandag t/m donderdag bereikbaar via telefoonnummer 06 29 66 67 51 en per e-mail jeroen.willems@tilburg.nl

Je kan ook contact opnemen met projectondersteuner Marjolein Jansen van de gemeente. Zij is bereikbaar via het e-mailadres marjolein.jansen@tilburg.nl.

Logo gemeente Tilburg
Logo Buro Bergh
logo Plein Civiel