Ga naar de inhoud

Lange Nieuwstraat en omgeving

De gemeente Tilburg is momenteel bezig met de laatste voorbereidingen en de uitvoering van de renovatie van de Lange Nieuwstraat, Philips Vingboonsstraat, Fraterstraat en Minckelersstraat. Een flink deel hiervan is al uitgevoerd. Volg hier het verollo van dit project.

Tijdlijn en menu

4. Uitvoeren

2022 tot en met 2024

De Lange Nieuwstraat is inmiddels helemaal aangelegd. De uitvoering van de Mincklersstraat is gepland voor april 2024. Op deze pagina vind je alles wat met de uitvoering te maken heeft. Bijvoorbeeld informatie over de verschillende uitvoeringsfases. Verder lees je onderaan de pagina praktische informatie over ondermeer de bereikbaarheid, afvalcontainers en de contactgegevens van de gemeente en van de aannemer. 

We zullen deze pagina gedurende de uitvoeringsperiode geregeld actualiseren dus kom vooral af en toe even terug op deze pagina voor de laatste informatie.

Lange Nieuwstraat
Plaatsen van een grote rioolput in de Lange Nieuwstraat
Rioolwerkzaamheden Lange Nieuwstraat
Riolering en kabels en leidingen in de Lange Nieuwstraat

Informatie over de uitvoeringsfasering

De uitvoering van de Lange Nieuwstraat en een aantal zijstraten is verdeeld in 7 fases. Voor elke fase is een aparte uitvoeringsperiode. De fases zijn weergegeven op het kaartje. Klik op onderstaande tabbladen voor informatie over een fase en de planning. Algemene informatie over de uitvoering vind je daaronder.

Fase 1: Philips Vingboonsstraat

Fase 2: Van Gasthuisring tot Fraterstraat

Fase 3: van Fraterstraat tot Clarissenkapel en Fraterstraat

Fase 4: Van Clarissenkapel tot Caloriestraat en deel Buitenstraat

Fase 5: Van Caloriestraat tot Atelierstraat en deel Atelierstraat

Fase 6: Van Atelierstraat tot Besterdring

Fase 7: Mincklersstraat

Extra project: Lumenplantsoen

Overzicht straten met daarop getallen voor elke fase per straat
Overzicht uitvoeringsfases Lange Nieuwstraat

1. Philips Vingboonsstraat

De werkzaamheden aan de Philips Vingboonsstraat zijn inmiddels volledig afgerond.

Hieronderstaan een aantal foto’s van de uitvoering en het resultaat.

Aanleg rioolput Philip Vingboonsstraat
Aanleg rioolput
Rioleringsbuis wordt door middel van een machine in de grond gelegd
Vervangen riolering
Werkzaamheden Philip Vingboonsstraat
Wegzuigen zand
Straatzand Philip Vingboonsstraat
Straatzand
Foto van de Philips Vingboonsstraat met de nieuwe bestrating
Nieuwe bestrating Philips Vingboonsstraat
Nieuw aangelegde stoep in de Philips Vingboonsstraat
Philips Vingboonsstraat opgeknapt

2. Van Gasthuisring tot Fraterstraat

De werkzaamheden aan fase 2 van de Lange Nieuwstraat zijn inmiddels volledig afgerond.

3. Van Fraterstraat tot Clarissenkapel en Fraterstraat

De werkzaamheden aan fase 3 van de Lange Nieuwstraat zijn inmiddels volledig afgerond.

Plaatsen rioolput
Plaatsen en stellen rioolput
Aanleg riolering tussen de en kabels
Aanleg riolering tussen de en kabels en leidingen

4. Van Clarissenkapel tot Caloriestraat en deel Buitenstraat

De werkzaamheden binnen fase 4 waren complex, omdat verschillende bedrijven achtereenvolgend en soms tegelijkertijd moeten werken. Er zijn kabels en leidingen vervangen, de riolering is vernieuwd en de bodem schoongemaakt. Daarna is de bestrating aangelegd.

De werkzaamheden aan fase 4 van de Lange Nieuwstraat zijn inmiddels volledig afgerond.

5. Van Caloriestraat tot Atelierstraat en deel Atelierstraat

De werkzaamheden binnen deze fase waren complex, omdat verschillende bedrijven achtereenvolgend en soms tegelijkertijd moeten werken. Er zijn kabels en leidingen vervangen, de riolering is vernieuwd en de bodem schoongemaakt. Daarna is de bestrating aangelegd.

De werkzaamheden aan fase 5 van de Lange Nieuwstraat zijn inmiddels volledig afgerond.

6. Van Atelierstraat tot Besterdring

Binnen deze fase zijn inmiddels de kabels en leidingen vervangen, is de riolering vernieuwd en de bodem schoongemaakt. Momenteel wordt de bestrating aangelegd. De werkzaamheden aan fase 2 van de Lange Nieuwstraat zijn inmiddels volledig afgerond.

Wijziging bomen in dit deel van de Lange Nieuwstraat

Het definitief ontwerp is in maart 2022 gepresenteerd. In de tussentijd heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de kabels en leidingen en de gezondheid van de bomen. Hieruit blijkt dat de noordkant van de straat beter geschikt is voor bomen dan de locatie waarop ze nu staan. In de onderstaande afbeelding kan je de nieuwe locatie van de bomen bekijken en lees hieronder de redenen voor deze wijziging.

Overzichtstekening nieuwe locatie nieuwe bomen in de Lange Nieuwstraat
Nieuwe locatie bomen Lange Nieuwstraat

Dit zijn de redenen voor het verplaatsen van de bomen:

  • Uit het onderzoek blijkt dat er onder de grond erg veel kabels en leidingen liggen waar rekening mee gehouden moet worden met het plaatsen van nieuwe bomen en voor het behouden van de bestaande bomen.
  • Uit het gesprekken met groenspecialisten blijkt dat de gezondheid en levensverwachting van de bestaande bomen, na het opknappen van de straat niet meer lang is.

Gebaseerd op het resultaat is dit besloten:

  • Alle bestaande bomen aan de zuidkant worden verwijderd (zie afbeelding). Hiervoor komen nieuwe bomen in de straat terug.
  • De nieuwe bomen komen zoveel mogelijk aan de noordkant van de straat, waar de zon schijnt op de hete momenten van de dag. Zo is er meer schaduw tijdens hete dagen. Ook is daar ondergronds meer ruimte.
  • De bomen aan de zuidkant worden vervangen door nieuwe planten.
  • Voor de exacte plekken van de bomen moet rekening gehouden worden met de kabels en leidingen.

7. Mincklersstraat

De werkzaamheden aan de Minckelersstraat starten volgens planning in april 2024.

In de laatste fase van de voorbereiding van de werkzaamheden is het ontwerp van de Mincklersstraat nog op een aantal punten geoptimaliseerd. Bekijk hier de uiteindelijke uitvoeringstekening van de Minckelersstraat.

Lumenplantsoen

Los van de voorgaande fases voor de Lange Nieuwstraat en zijstraten is inmiddels ook het Lumenplantsoen opgeknapt. Hieronder zie je het ontwerp wat destijds hiervoor is gemaakt.

Tekening van het nieuwe ontwerp voor Lumenplantsoen
Ontwerp Lumenplantsoen
Legenda ontwerp Lumenplantsoen
Legenda ontwerp Lumenplantsoen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Algemene informatie

Afkoppelen regenpijpen

De straten hebben straks een heel nieuw regenwaterriool. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk regenwater in de bodem zakt of anders wordt afgevoerd naar het regenwaterriool. Het water uit het regenwaterriool krijgt dan ergens anders de ruimte om in de bodem te zakken.

We willen ook het regenwater van de woningen verzamelen daarom zagen de regenpijp aan je gevel af tot ca.10 cm boven de bestaande verharding.

Onder de regenpijp plaatsen we een steen welke ervoor zorgt dat het water richting het trottoir, het groen en het regenwaterriool wordt geleid en niet tegen je gevel opspat. Dit wordt voor iedere woning gedaan. Je hoeft hiervoor niets te doen en je hoeft ook niet thuis te zijn.

Wil je liever niet je regenpijp wordt doorgezaagd? Dan kan je contact op te nemen met de uitvoerder Mitchell Kraaijveld. Mail naar langenieuwstraat@kessel.nl of bel hem via het nummer 06-50226423.

Veiligheidsfilm

Veiligheid speelt tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden een grote rol. Vanwege de vele verkeersdeelnemers is het van belang om hier extra aandacht voor te hebben. Wij vragen dat ook aan jou. Via deze link https://youtu.be/kwcJ0GkzsaE kan je het veiligheidsfilmpje bekijken over veiligheid rondom de bouwplaats. Het filmpje is voor jong en oud te begrijpen. Wij waarderen het als je het filmpje bekijkt. Een veilige situatie creëren we samen.

Bereikbaarheid en mogelijke overlast

Ter hoogte van de werkzaamheden is de straat tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers worden omgeleid. De omleiding staat aangegeven met borden.

De aannemer zorgt voor loopschotten om je woning bereikbaar te houden voor voetgangers. Tijdens de werkzaamheden zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. Het kan zijn dat je je auto ergens anders in de buurt moet parkeren.

Je kan hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. De gemeente vraagt je begrip hiervoor.

Afvalcontainers

De (duo)containers moeten tijdens de werkzaamheden buiten de wegafzetting staan en goed bereikbaar zijn via verharde wegen. De ophaaldag blijft hetzelfde. De gemeente vraagt om de containers zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Alvast bedankt voor je medewerking!

Meehelpen aan een klimaatbestendige gemeente?

Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Om het water tijdens de regenbuien goed weg te laten lopen, is het belangrijk om onze omgeving groener te maken.

In een groene straat kan het water dan via de plantvakken langzaam in de grond zakken. Dit zorgt voor minder wateroverlast bij hevige regenbuien en minder droogte. Daarnaast warmt een groene omgeving in de zomer minder snel op dan een stenen omgeving. Met de nieuwe inrichting houdt de gemeente ook rekening met het veranderende klimaat.

Wil je zelf ook een steentje bijdragen aan een klimaatbestendige gemeente? In de flyer die je hieronder kan downloaden vind meer informatie over de (subsidie)mogelijkheden of kijk op www.duurzamertilburg.nl.

Contactgegevens

Voor vragen over uitvoering van de werkzaamheden kan je contact opnemen met uitvoerder Maarten Schoenmakers van aannemer Van Kessel. Hij is regelmatig op het werk aanwezig. Je kan je vragen of opmerkingen e-mailen naar mschoenmakers@kessel.nl. Is er sprake van spoed, dan kan je bellen naar 06-25430926.

Voor overige vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met de kwaliteitsmedewerker Dave Ketelaars van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-31 02 07 90 en per e-mail dave.ketelaars@tilburg.nl.

Logo gemeente Tilburg
logo Cleverland
Logo Buro Bergh
Logo Gebr. van Kessel
logo Plein Civiel