Lange Nieuwstraat en omgeving

De gemeente Tilburg is momenteel bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de renovatie van de Lange Nieuwstraat, Philips Vingboonsstraat, Fraterstraat en Minckelersstraat. Volg hier de voorbereidingen en de uitvoering.

Informatie en tijdlijn

4. Uitvoeren

2022 en 2023

Het ontwerp is inmiddels klaar en de eerste delen van het project zijn inmiddels aangelegd of in uitvoering. Op deze pagina vind je alles wat met de uitvoering te maken heeft. Bijvoorbeeld informatie over de verschillende uitvoeringsfases. Verder lees je onderaan de pagina praktische informatie over ondermeer de bereikbaarheid, afvalcontainers en de contactgegevens van de projectleider. 

We zullen deze pagina gedurende de uitvoeringsperiode geregeld actualiseren dus kom vooral at en toe even terug op deze pagina voor de laatste informatie.

Grote werkvoertuigen zijn bezig met de renovatie van de Philips Vingboonstraat
De aanleg van de Philips Vingboonsstraat is inmiddels uitgevoerd
Rioleringsbuis wordt door middel van een machine in de grond gelegd
Vervangen riolering Philips Vingboonsstraat
Foto van de Philips Vingboonsstraat met de nieuwe bestrating
Nieuwe bestrating Philips Vingboonsstraat

Informatie over de uitvoeringsfasering

De uitvoering van de Lange Nieuwstraat en een aantal zijstraten is verdeeld in 7 fases. Voor elke fase is een aparte uitvoeringsperiode. De fases zijn weergegeven op het kaartje. Klik op onderstaande tabbladen voor informatie over een fase en de planning. Algemene informatie over de uitvoering vind je daaronder.

Fase 1: Philips Vingboonsstraat

Fase 2: Van Gasthuisring tot Fraterstraat

Fase 3: van Fraterstraat tot Clarissenkapel en Fraterstraat

Fase 4: Van Clarissenkapel tot Caloriestraat en deel Buitenstraat

Fase 5: Van Caloriestraat tot Atelierstraat en deel Atelierstraat

Fase 6: Van Atelierstraat tot Besterdring

Fase 7: Mincklersstraat

Extra project: Lumenplantsoen

Overzicht straten met daarop getallen voor elke fase per straat
Overzicht uitvoeringsfases Lange Nieuwstraat

1. Philips Vingboonsstraat

Geplande uitvoeringsperiode: van februari 2022 tot mei 2022

De werkzaamheden aan de Philips Vingboonsstraat zijn inmiddels afgerond.

Aanleg rioolput Philip Vingboonsstraat
Aanleg rioolput
Rioleringsbuis wordt door middel van een machine in de grond gelegd
Vervangen riolering
Werkzaamheden Philip Vingboonsstraat
Wegzuigen zand
Straatzand Philip Vingboonsstraat
Straatzand
Foto van de Philips Vingboonsstraat met de nieuwe bestrating
Nieuwe bestrating Philips Vingboonsstraat
Nieuw aangelegde stoep in de Philips Vingboonsstraat
Philips Vingboonsstraat opgeknapt

2. Van Gasthuisring tot Fraterstraat

Geplande uitvoeringsperiode: van september 2022 tot einde 2023

In de geplande uitvoeringsperiode zal de inrichting worden vernieuwd en de riolering worden vervangen. Wanneer er meer informatie is over deze projectfase kunt u dat hier vinden.

3. Van Fraterstraat tot Clarissenkapel en Fraterstraat

Geplande uitvoeringsperiode: van april 2022 tot juli 2022

De werkzaamheden in deze projectfase zijn vrijwel afgerond. De inrichting is vernieuwd en de riolering wordt vervangen. Het groen wordt in en later stadium aangeplant.

Plaatsen rioolput
Plaatsen en stellen rioolput
Aanleg riolering tussen de en kabels
Aanleg riolering tussen de en kabels en leidingen

4. Van Clarissenkapel tot Caloriestraat en deel Buitenstraat

Geplande uitvoeringsperiode: van augustus 2022 tot maart 2021

De werkzaamheden binnen fase 4 zijn complex, omdat verschillende bedrijven achtereenvolgend en soms tegelijkertijd moeten werken. Er worden kabels en leidingen vervangen, de riolering wordt vernieuwd en de bodem wordt schoongemaakt. Daarna wordt de bestrating aangelegd en het groen geplant. Veiligheid tijdens deze werkzaamheden is belangrijk en alles moet goed op elkaar afgestemd worden. Daarom zal deze fase langer duren dan de eerdere fases.

Basisschool Tiliander

De basisschool is op een veilige wijze bereikbaar tijdens de bouw periode. Er zijn tijdelijke kiss & ride parkeerplekken in het Lumenplantsoen aan de zijde van de Caloriestraat. Hier kunnen schoolkinderen veilig in- en uitstappen. Op de kiss & ride strook mag niet geparkeerd worden. Voertuigen kunnen daarna doorrijden via de Caloriestraat en de Van Mierlostraat. Deze route is eenrichtingsverkeer. De school informeert verder de ouders/verzorgers van de leerlingen over de bereikbaarheid tijdens deze werkzaamheden.

5. Van Caloriestraat tot Atelierstraat en deel Atelierstraat

Geplande uitvoeringsperiode: vervangen kabels en leidingen: november 2022 | overige werkzaamheden: van januari 2022 tot april 2023

Vooruit lopend aan het vernieuwen van de inrichting en de riolering wordt er gewerkt aan de kabels en leidingen. Het groen wordt in en later stadium aangepland. Bewoners zullen tegen die tijd geïnformeerd worden over de werkzaamheden voor dit gedeelte van de Lange Nieuwstraat en de Atelierstraat.

6. Van Atelierstraat tot Besterdring

Geplande uitvoeringsperiode: van maart 2023 tot juli 2023

Vooruit lopend aan het vernieuwen van de inrichting en de riolering wordt er gewerkt aan de kabels en leidingen. Het groen wordt in en later stadium aangepland. Bewoners zullen tegen die tijd geïnformeerd worden over de werkzaamheden voor dit gedeelte van de Lange Nieuwstraat.

7. Mincklersstraat

Geplande uitvoeringsperiode: tweede helft van 2023

Voor de Minckelerstraat is de gemeente nog bezig met de afronding van het ontwerp. Ook wordt er momenteel gekeken naar het verbeteren van het brengen en halen van kinderen bij basisschool De Stappen. Wanneer er meer informatie bekend is over het ontwerp, de planning en de werkzaamheden, wordt deze met bewoners gedeeld.

Lumenplantsoen

Geplande uitvoeringsperiode: van begin 2023 tot zomer 2023

Los van de voorgaande fases voor de Lange Nieuwstraat en zijstraten wordt ook het Lumenplantsoen opgeknapt. De werkzaamheden voor het plantsoen vinden plaats in het eerste halfjaar van 2023 en zullen aan het begin van de zomer 2023 klaar zijn. Hieronder kan je het ontwerp voor het Lumenplantsoen bekijken. Je kunt inzoomen op de kaart door op afbeelding te klikken. Je kunt de kaart ook downloaden en meer in detail bekijken. 

Tekening van het nieuwe ontwerp voor Lumenplantsoen
Ontwerp Lumenplantsoen
Legenda ontwerp Lumenplantsoen
Legenda ontwerp Lumenplantsoen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Algemene informatie

Keten van de aannemer

Tijdens dit project is de ruimte naast basisschool De Tiliander in gebruik door de aannemer. Hier staan keten die dienen als kantoorruimte en er worden materialen opgeslagen.

Locatie ketenpark aannemer
Locatie ketenpark aannemer

Bereikbaarheid en mogelijke overlast

Ter hoogte van de werkzaamheden is de straat tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers worden omgeleid. De omleiding staat aangegeven met borden.

De aannemer zorgt voor loopschotten om je woning bereikbaar te houden voor voetgangers. Tijdens de werkzaamheden zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. Het kan zijn dat je je auto ergens anders in de buurt moet parkeren.

Je kan hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. De gemeente vraagt je begrip hiervoor.

Afvalcontainers

De (duo)containers moeten tijdens de werkzaamheden buiten de wegafzetting staan en goed bereikbaar zijn via verharde wegen. De ophaaldag blijft hetzelfde. De gemeente vraagt om de containers zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Alvast bedankt voor je medewerking!

Meehelpen aan een klimaatbestendige gemeente?

Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Om het water tijdens de regenbuien goed weg te laten lopen, is het belangrijk om onze omgeving groener te maken.

In een groene straat kan het water dan via de plantvakken langzaam in de grond zakken. Dit zorgt voor minder wateroverlast bij hevige regenbuien en minder droogte. Daarnaast warmt een groene omgeving in de zomer minder snel op dan een stenen omgeving. Met de nieuwe inrichting houdt de gemeente ook rekening met het veranderende klimaat.

Wil je zelf ook een steentje bijdragen aan een klimaatbestendige gemeente? In de flyer die je hieronder kan downloaden vind meer informatie over de (subsidie)mogelijkheden of kijk op www.duurzamertilburg.nl.

Contactgegevens

Voor vragen over uitvoering van de werkzaamheden kan je contact opnemen met uitvoerder Mitchell Kraaijveld van aannemer Van Kessel. Hij is regelmatig op het werk aanwezig. Je kan je vragen of opmerkingen ook e-mailen naar langenieuwstraat@kessel.nl. Is er sprake van spoed, dan kan je bellen naar 06-50 22 64 23.

Voor overige vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met de kwaliteitsmedewerker Coen den Teuling van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-15 89 72 57 en per e-mail coen.den.teuling@tilburg.nl.

Logo gemeente Tilburg
logo Cleverland
Logo Buro Bergh
Logo Gebr. van Kessel
logo Plein Civiel