Lange Nieuwstraat en omgeving

De gemeente Tilburg is momenteel bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de renovatie van de Lange Nieuwstraat, Philips Vingboonsstraat, Fraterstraat en Minckelersstraat. Volg hier de voorbereidingen en de uitvoering.

Informatie en tijdlijn

2. Schetsontwerp

oktober 2020 tot zomer 2021

Deze projectfase is inmiddels afgerond. Je kan hier nog wel het schetsontwerp bekijken wat destijds is gemaakt en aan de bewoners is gepresenteerd. Dit schetsontwerp is inmiddels uitgewerkt in het definitief ontwerp.

Tekening van het ontwerp

Hieronder zie je het voorlopig ontwerp. Je kunt inzoomen op de kaart door over de afbeelding te bewegen met je muis. Je kunt de kaart ook downloaden en meer in detail bekijken. Onder de kaart vind je uitleg over het ontwerp.

Gehele schetsontwerp van de Lange Nieuwstraat en zijstraten
Schetsontwerp Lange Nieuwstraat
Legenda van het schetsontwerp
Legenda

Wat gaat er veranderen?

De bestrating wordt vernieuwd. Op een aantal delen wordt de rijbaan versmald en er worden meer drempels of snelheidsbeperkende maatregelen aangelegd zodat auto’s minder snel rijden. Verder wordt de parkeersituatie en de doorstroom rondom de basisschool Tiliander en basisschool De Stappen verbeterd.

Groen & biodiversiteit

Bewoners hebben aangegeven graag meer bomen en groen in de straten te zien. Daarom worden bestaande bomen zoveel mogelijk behouden en er komen op verschillende plekken nieuwe plantvakken en bomen. Het groen is niet alleen belangrijk voor een fijne uitstraling in de wijk, maar ook voor een gezonde, groene omgeving voor mens en dier.

Er worden bewust verschillende soorten bomen en struiken geplant. Dat trekt diverse vogels en insecten aan. Dit alles noemen we biodiversiteit. Biodiversiteit maakt dat de natuur minder kwetsbaar is voor bijvoorbeeld droogte of ziektes en daarbij is het natuurlijk veel leuker om te zien. Het geeft zo een hogere belevingswaarde aan de openbare ruimte.

Ontwerp van de groenvakken langs de weg in de Lange Nieuwstraat
Meer groen in de Lange Nieuwstraat
Foto van twee vlinders op een vlinderstruik
Verbeteren van biodiversiteit in de wijk
Voorbeeld foto van een struik
Voorbeeld struik

Klimaatadaptatie

Een ander belangrijk doel is om de straten ‘klimaat adaptief ‘ te maken. Dit betekent dat de omgeving straks goed is voorbereid op veranderende weersomstandigheden zoals piekbuien en hete zomers. Water- en hitteoverlast worden hiermee verhinderd. Dit doen we bijvoorbeeld door de straten groener te maken met meer bomen en planten. Groen zorgt namelijk voor meer schaduw en verkoeling. Verder wordt regenwater zoveel mogelijk opgevangen in groene, lager gelegen plekken en in voorzieningen onder de bestrating.

Wist je trouwens dat je zelf ook kan bijdragen aan een klimaat vriendelijke omgeving waar het prettig wonen is? Lees op Huisje Boompje Beter wat je zelf kunt doen.

Ontwerp met de wadi (lager gelegen groene plek) in het Lumenplantsoen
Ontwerp wadi Lumenplantsoen
Voorbeeld foto van een wadi gevuld met water
Voorbeeld wadi
Straat met bomen met veel schaduw
Meer schaduw tijdens warme zomers

Ontwerp per straat

Lange Nieuwstraat

De verkeer- en parkeersituatie wordt duidelijker en er komen -indien bewoners dit willen- parkeerplekken voor fietsen (fietsnietjes) en de straat wordt veel groener. Er worden nieuwe bomen geplant en plantvakken aangelegd. Zo ziet de straat er kleurrijker uit en kan het regenwater beter afgevoerd worden in de straat. Bewoners kunnen zelf ook meedoen aan het vergroenen van de straat door een geveltuintje aan te leggen als het trottoir breed genoeg is.

Verschuif de lijn in het midden om te bekijken hoe de straat er straks uit komt te zien.

Visualisatie van het ontwerp voor de Lange Nieuwstraat dichtbij Besterdring
Visualisatie van het ontwerp voor de Lange Nieuwstraat dichtbij Besterdring
Straks
Foto van huidige Lange Nieuwstraat dichtbij Besterdring
Nu
Lange Nieuwstraat (beweeg over de tekening om in te zoomen)

“Knip” in de Lange Nieuwstraat

Het midden van de Lange Nieuwstraat gaat er iets anders uitzien. Er wordt ruimte gemaakt voor een groene plek. Verder wordt de parkeersituatie en doorstroom van verkeer rondom basisschool Tiliander verbeterd door het aanleggen van kiss & ride parkeerplekken. Er worden nieuwe bomen geplant en in het Lumenplantsoen wordt een wadi aangelegd waar water na hevige regenbuien de grond in kan zakken.

Visualisatie van het ontwerp voor de Lange Nieuwstraat
Visualisatie van het ontwerp voor de Lange Nieuwstraat
Foto van de huidige Lange Nieuwstraat
Ontwerp laat nieuwe parkeer- en verkeerssituatie rondom Lumenplantsoen zien
Nieuwe parkeer- en verkeerssituatie rondom Lumenplantsoen
Afbeelding van verkeersbord Kiss & ride parkeren: halen en brengen
Kiss & ride parkeren
Foto van een natuurlijk wadi met veel bloemen
Combinatie waterberging en groen

Philips Vingboonsstraat

De rijweg in de Philips Vingboonsstraat wordt smaller, zodat de snelheid van de auto’s wordt verlaagd en om meer plek te maken voor groen. Zo krijgt de straat een groenere uitstraling. Verder wordt er een bredere groenstrook aangelegd met -indien bewoners het wensen- een plek voor kinderen om te spelen of bewoners om elkaar te ontmoeten. Als bewoner zonder voortuin kan je zelf ook meedoen aan het vergroenen van de straat door een geveltuintje aan te leggen. 

Visualisatie van het ontwerp voor de Philips Vingboonstraat
Visualisatie van het ontwerp voor de Philips Vingboonstraat
Straks
Foto van de huidige Philips Vingboonstraat
Nu
Foto van het ontwerp voor Philips Vingboonsstraat
Philips Vingboonsstraat (beweeg over de tekening om in te zoomen)

Minckelersstraat & Buitenstraat

De inrichting van de straten en de parkeerplekken worden duidelijker om zo verwarrende parkeersituaties en fout parkeren te voorkomen. In de Buitenstraat zal het trottoir aan de schoolzijde veranderen naar grasverharding voor ‘kiss en ride’ parkeren. Naast deze strook komt een smal wandelpad. In de Minckelersstraat wordt meer groen aangeplant en hebben bewoners de mogelijkheid om zich aan te melden voor een geveltuin. Ter hoogte van basisschool De Stappen wordt de rijbaan versmald, parkeervakken toegevoegd en een extra trottoir aan de zijde van de school gemaakt. 

Ontwerp Minckelersstraat
Minckelersstraat
Ontwerp Buitenstraat
Buitenstraat

Fraterstraat

In de Fraterstraat zal alle bestrating vernieuwd worden. Ook in deze straat worden plantvakken aangelegd voor een groenere uitstraling.

Ontwerp
Fraterstraat
Foto van een bijzondere, ouderwetse straatverlichting
Voorbeeld bijzondere verlichting
Foto van een bloemen vastgemaakt aan een lantaarnpaal
Voorbeeld meer kleur in de straat

Doe zelf ook mee met een geveltuin!

Om de buurt nog groener te maken willen we graag weten of je interesse hebt in een geveltuintje. De gemeente zal dit groen aanleggen, het onderhoud is een taak voor jou als bewoner. Laat ons weten of je interesse hebt, dan houden wij hier rekening mee bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Reageren is inmiddels niet meer mogelijk. Dat kon tot 9 juli 2021.

Geveltuin met bloemen
Voorbeeld geveltuin
Voorbeeld van een geveltuin met daarin verschillende soorten planten en bloemen
Kleurrijk en goed voor de biodiversiteit
Voorbeeld geveltuin met klaprozen
Extra groen voor de deur
Logo gemeente Tilburg
logo Cleverland
Logo Buro Bergh
Logo Gebr. van Kessel
logo Plein Civiel