Lange Nieuwstraat en omgeving

De gemeente Tilburg is momenteel bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de renovatie van de Lange Nieuwstraat, Philips Vingboonsstraat, Fraterstraat en Minckelersstraat. Volg hier de voorbereidingen en de uitvoering.

Informatie en tijdlijn

1. Informeren

tot zomer 2020

We zijn dit project begonnen met het verzamelen van informatie. Zo weten we met welke dingen we rekening moeten houden in het ontwerp. Op deze pagina kun je meer lezen over de informatie die al is opgehaald. Op de volgende pagina lees je meer over het nieuwe ontwerp.

Enquêtes onder bewoners

Tussen 30 juli en 7 september is er een enquête onder de bewoners van de Lange Nieuwstraat in Tilburg gehouden. In deze enquête kon worden aangegeven wat bewoners al mooi vonden en wat zeker moet blijven, maar ook wat er nog beter kan. Veel bewoners hebben hierop gereageerd en in totaal hebben we 110 reacties ontvangen! Hieronder kun je lezen welke thema’s het vaakst genoemd zijn.

Stapel met enquêtes ingevuld door bewoners van de Lange Nieuwstraat.
Enquête kaarten ingevuld door bewoners van de Lange Nieuwstraat
Stapel met enquêtes ingevuld door bewoners van de Lange Nieuwstraat
Enquêtes ingevuld door bewoners van de Lange Nieuwstraat (foto 2)

Belangrijkste onderwerpen

In de tabel hieronder zie je hoe vaak verschillende onderwerpen benoemd zijn per vraag. Je kan op de afbeeldingen klikken om de tabel te vergroten.

Scores verwerkt in een tabel: groen (47), leefbaarheid (30), verkeer (15)
Wat vind u mooi in de straat en moet zeker behouden blijven?
Scores verwerkt in een tabel: groen & spelen (55), verkeer (61), parkeren (25), afval/beheer (23)
Wat kan anders of verbeterd worden in de straat?

Groen & spelen

Veel bewoners hebben aangegeven dat ze groen in de straat erg fijn vinden en dat ze graag nog wat meer groen zouden willen zien in hun omgeving. Vooral het planten van meer bomen, aanbrengen van plantsoenen en bloemperken is vaak voorgesteld.

Verkeer & parkeren

De verkeerssituatie en verkeersveiligheid in de straten zijn belangrijke aandachtspunten. De verkeerssituatie is soms onveilig en er wordt te snel gereden in de straten. Verder geven de meeste bewoners aan al redelijk tevreden te zijn over het aantal parkeerplekken in de lange Nieuwstraat, maar op bepaalde plekken zouden meer parkeerplekken voor auto’s en fietsers fijn zijn. Daarnaast is veel voorgesteld om de stoep breder te maken om voetgangers zo meer ruimte te geven.

Overige punten

Natuurlijk zijn er nog veel meer ideeën en aandachtspunten genoemd. Al de reacties worden meegenomen in het ontwerp. We willen in het ontwerp aan zoveel mogelijk punten tegemoet komen. Het kan echter zijn dat sommige zaken om een bepaalde reden niet meegenomen kunnen worden. We zullen dan zo goed mogelijk toelichten wat hiervan de reden is.

Logo gemeente Tilburg
logo Cleverland
Logo Buro Bergh
Logo Gebr. van Kessel
logo Plein Civiel