Lange Nieuwstraat en omgeving

De gemeente Tilburg gaat de Lange Nieuwstraat, Philips Vingboonsstraat, Fraterstraat en Minckelersstraat flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen!

Informatie en tijdlijn

3. Definitief ontwerp

oktober 2020 tot december 2021

Op deze website vindt u de laatste versies van de ontwerpen voor uw straat. Een deel van de informatie op deze pagina is ook gedeeld tijdens de recente bijeenkomsten met bewoners. Dit project bevindt zich inmiddels in de fase definitief ontwerp. Dat betekent dat momenteel het definitief ontwerp wordt uitgewerkt.

U heeft momenteel niet meer de mogelijkheid om met het reactieformulier te reageren op deze versie het ontwerp, dat kon tot 31 december 2021. Onder aan deze pagina staan wel de contactgegevens van de betrokkenen van de gemeente. Deze kunt u wel gebruiken voor een eventuele vraag of opmerking over dit project.

De opdracht aan het ontwerpteam

Voor een goed begrip van het ontwerp is het van belang te weten wat de opdracht is die de gemeente aan het ontwerpteam heeft meegegeven. Zo zijn de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden vooraf vastgesteld en is er een bijbehorend budget. Daarbij moet het ontwerp ook nog passen binnen het beleid (de lange termijn doelen) van de gemeente.

Het regenwater dat in de straat valt moet zoveel mogelijk via het groen in de bodem kunnen zakken. Er wordt ook een regenwater riool aangelegd voor het geval er meer regen valt dan in de bodem kan zakken. De bestaande riolering wordt gedeeltelijk vervangen en ook de huisaansluitingen van de woningen op het riool worden vervangen.

De bestaande bomen moeten zoveel mogelijk blijven staan. De groeiplaatsen van de bomen moeten wel worden verbeterd. Bij de aanleg en vervanging van groen wordt gekozen voor een grote biodiversiteit, ofwel een variatie in de plantensoorten.

De verhardingen moeten worden opgeknapt de bestratingsmaterialen worden vernieuwd. Er komt een verkeersveilige inrichting met verkeersremmende maatregelen. Waar mogelijk komt minder verharding en meer groen. Het vergroenen van de straat en het vasthouden van water zorgt voor minder overlast van warmte en verdroging in de zomer. Tot slot wordt de openbare verlichting verbeterd en aangepast aan de nieuwe inrichting.

Reacties bewoners op het eerste schetsontwerp

In de ontwerpen willen we zoveel mogelijk rekening houden met de dingen die voor de bewoners en andere belanghebbenden belangrijk zijn. De gemeente is blij met de reacties die we hebben ontvangen op de eerdere versies van het ontwerp. Daaruit maken we op dat de bewoners erg betrokken zijn bij hun omgeving. Bij het verwerken van de reacties moeten meestal keuzes gemaakt worden, want de ruimte is schaars en niet alles past. Een zorgvuldige afweging van alle belangen (van zowel de belanghebbenden als de gemeente) hoort daarbij. Dit doet het projectteam.

  • Veel mensen vonden het belangrijk dat er meer parkeerplaatsen zouden terugkomen dan in het eerste ontwerp was opgenomen. In het liefst net zoveel als in de huidige situatie
  • Er waren ook zorgen over de verkeersveiligheid. Een smal wegprofiel in combinatie met smalle parkeerplaatsen en snel rijdend (vracht) verkeer zorgen voor dit gevoel
  • Veel mensen waren blij met de geveltuinen en meer groen in de wijk
  • Tot slot zijn er individuele opmerkingen gemaakt, bijvoorbeeld over de plaats van de fietsnietjes

Het nieuwe ontwerp

Het hele projectgebied is opgedeeld in delen, deze zijn weergegeven op onderstaand kaartje. Klik op een tabblad van uw straat om het ontwerp te bekijken. Beweeg over het ontwerp voor een uitvergroting. Onder de ontwerpen vindt u de legenda en enkele dwarsdoorsnedes en een toelichting op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals het parkeren en de verkeersveiligheid. 

Projectdelen

  1. Philips Vingboonsstraat
  2. Lange Nieuwstraat – van Gasthuisring tot Buitenstraat
  3. Lange Nieuwstraat – van Buitenstraat tot Mincklersstraat
  4. Lange Nieuwstraat – van Mincklersstraat tot Besterdring
  5. Mincklersstraat
Overzicht deelgebieden Lange Nieuwstraat eo
Overzicht deelgebieden

1. Philips Vingboonsstraat

Ontwerp Philips Vingboonsstraat
Ontwerp Philips Vingboonsstraat

2. Lange Nieuwstraat – van Gasthuisring tot Buitenstraat

Schetsontwerp Lange Nieuwstraat
Aangepast schetsontwerp Lange Nieuwstraat

3. Lange Nieuwstraat – van Buitenstraat tot Mincklersstraat

Aangepast schetsontwerp Lange Nieuwstraat
Schetsontwerp Lange Nieuwstraat

4. Lange Nieuwstraat – van Mincklersstraat tot Besterdring

Schetsontwerp Lange Nieuwstraat
Aangepast schetsontwerp Lange Nieuwstraat

5. Mincklersstraat

Schetsontwerp Mincklersstraat
Aangepast schetsontwerp Mincklersstraat
Legenda schetsontwerp Lange Nieuwstraat ea
Legenda bij de ontwerpen
Dwarsprofiel Lange Nieuwstraat
Dwarsprofiel Lange Nieuwstraat (A-A)
Dwarsprofiel Mincklerstraat
Dwarsprofiel Mincklerstraat (B-B)
Dwarsprofiel Philips Vingboonsstraat
Dwarsprofiel Philips Vingboonsstraat (A-A)
Dwarsprofiel Philips Vingboonsstraat
Dwarsprofiel Philips Vingboonsstraat (B-B)

Toelichting bij het ontwerp

Verkeersveiligheid
Straks worden alle straten ingericht als een 30 km gebied. Dat is nu nog niet overal het geval, ondanks dat de maximumsnelheid nu al wel 30 km per uur is. Dat betekent een overzichtelijk en duidelijk straatbeeld waarin hoge rijsnelheden en verkeersintensiteiten beperkt worden.

De parkeerplaatsen krijgen moderne afmetingen en worden een stuk langer en breder dan de meeste oude parkeerplaatsen. Hierdoor kan gemakkelijker geparkeerd worden, staat de auto niet meer voor een deel op straat en kan het verkeer beter en veiliger doorrijden. De drempels bij de zijstraten zorgen ervoor dat er rustiger gereden zal worden.

Parkeerplaatsen
En zijn op een aantal parkeerplaatsen toegevoegd waardoor er straks in het projectgebied ongeveer evenveel parkeerplaatsen terugkomen als nu. Het kan in sommige gevallen wel een stukje verder lopen beteken.

Onderzoek eenrichtingsverkeer
Bij de gemeente loopt nog een onderzoek naar het eventueel instellen van eenrichtingsverkeer voor een deel van de Lange Nieuwstraat.

Eenrichtingsverkeer heeft beperkt effect op de nieuwe inrichting. Om het ontwerpproces niet te vertragen is er voor gekozen om door te gaan met de projectvoorbereiding en eventueel later, wanneer het mogelijk en wenselijk is, eenrichtingsverkeer voor een deel van de Lange Nieuwstraat in te voeren.

Een onderzoek naar eenrichtingsverkeer is overigens niet eenvoudig. Het heeft een relatie met de verkeersstructuur voor een veel groter deel van de omgeving en raakt veel meer straten dan alleen de Lange Nieuwstraat. Het heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en het komt ook voor dat bij eenrichtingsverkeer de rijsnelheden juist toenemen.

Fietsparkeren
In de vorige versie van het ontwerp waren op meerdere plaatsen fietsnietjes ingetekend. Op basis van de reacties van de bewoners en aanvullend onderzoek is er voor gekozen om het aantal fietsnietjes flink terug te brengen. Dit past beter bij de wensen van de bewoners en bij het beleid van de gemeente. Slechts op een enkele plekken, bij studentenhuizen staan ze nog op het ontwerp.

Bestratingsmaterialen
De bestratingmaterialen zijn op dit moment vrijwel allemaal bepaalt. De rijbaan zal worden uitgevoerd in nieuwe betonklinkers in de kleur heide rood. Betonstenen zijn maatvast waardoor ze goed blijven liggen.

Voor de voetpaden is een nieuwe grijze betontegel gekozen in een kleiner formaat dan gebruikelijk. Deze hebben een meer klassieke uitstraling. In de parkeerplaatsen komen gebakken klinkers. Deze klinkers zijn al eerder gebruikt waardoor direct na aanleg al een karakteristiek beeld ontstaat.

Het kan zijn dat tijdens de verdere uitwerking van het project de materialen nog aangepast worden. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid en van de kosten.

Betonklinker
Voorbeeld van een maatvaste betonklinker voor de rijbaan
Trottoirtegel
Voorbeeld van een kleine trottoirtegel. Deze is 20×20 cm, meestel zijn de trottoirtegels 30×30 cm
Gebakken klinker
Voorbeeld van een gebruikte gebakken klinker voor een parkeerplaats

Meer informatie

Indien u nog aanvullende vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met Bianca van Oirschot van de gemeente. Zij is bereikbaar per e-mail bianca.van.oirschot@tilburg.nl en telefoon (06) 5101 5385. U kunt ook contact opnemen met de projectleider voor dit project, Frans van Bokhoven. Hij is bereikbaar per e-mail frans.van.bokhoven@tilburg.nl en telefoon (06) 5377 9344.

Logo gemeente Tilburg
logo Cleverland
Logo Buro Bergh
Logo Gebr. van Kessel
logo Plein Civiel