Ga naar de inhoud

Jeroen Boschlaan en omgeving

De gemeente Tilburg gaat de Dr. Schaepmanstraat, Abdijlaan, Jeroen Boschlaan en de Vincent van Goghlaan flink opknappen. We gebruiken deze pagina om u op de hoogte te houden van de voortgang van het project.

Informatie en tijdlijn

1. Schetsontwerp

Het schetsontwerp op deze pagina is in september 2020 gedeeld met de buurt. Naar aanleiding hiervan hebben we veel reacties van bewoners ontvangen. Deze zijn verwerkt in het voorontwerp. Dit wijkt dus op punten af van het ontwerp wat je op deze pagina ziet. Het is niet meer mogelijk om nog te reageren op het schetsontwerp.

Het schetsontwerp

Hieronder staat het schetsontwerp voor de Jeroen Boschlaan en omgeving. Alle ingekleurde straten worden opgeknapt. Je kunt verder op deze pagina per straat een indruk krijgen wat de plannen zijn voor de nieuwe situatie. Druk op de afbeeldingen voor een vergroting.

Schetsontwerp Jeroen Boschlaan
Schetsontwerp Jeroen Boschlaan en omgeving

De historische verbinding

De Abdijlaan

De Abdijaan is de historische verbindingsweg tussen de kernen Berkel en Enschot. Dit willen we in de nieuwe situatie weer beter tot uitdrukking laten komen. Door middel van de bestaande grote (deels) monumentale bomen, doorgaande (trottoirbanden) lijnen en bijzondere verlichting. De beplanting moet passen bij het historische karakter van de straat. Er wordt voor de rijbaan, de inritten en de trottoirs gebruik gemaakt van gebakken straatstenen.

Voorbeeld gebruik van gebakken straatstenen
Een voorbeeld van een inrichting met gebakken straatstenen
Zo ziet de Abdijlaan er nu uit
Zo ziet de Abdijlaan er nu uit
De ligging van de Abdijlaan in de buurt
De ligging van de Abdijlaan in de buurt
Het nieuwe ontwerp voor de Abdijlaan
Het nieuwe ontwerp voor de Abdijlaan

De woonstraten

Voor de woonstraten streven we naar een zachte overgang van privé naar openbaar gebied. De groene voortuinen bepalen het beeld en de beplantingen in de openbare ruimte is een verlenging van sfeer van de tuinen. De bomen staan verspreid in het gebied.

De inrichting van de openbare ruimte is eenvoudig, maar met zorg ontworpen. Voor de rijbaan worden klinkers met zachte kleuren gebruikt, voor de parkeerplaatsen keien of een meer open, waterdoorlatende verharding. Voor het trottoir denken we aan kleinere stoeptegels van 20 bij 20 centimeter. Voor de opritten aan zogenaamde grasverharding met een loopstrook. Verder worden er standaard verlichtingsarmaturen gebruikt.

Woonstraten
Overzicht van de woonstraten
Verharding woonstraten
Een voorbeeld van hoe de verharding in de woonstraten eruit kan gaan zien

Doctor Schaepmanstraat (deel 1)

Zo ziet de Docter Schaepmanstraat (deel 1) er nu uit
Zo ziet de Docter Schaepmanstraat (deel 1) er nu uit
De ligging van de Doctor Schaepmanstraat (deel 1) in de buurt
De ligging van de Doctor Schaepmanstraat (deel 1) in de buurt
Het nieuwe ontwerp voor de Doctor Schaepmanstraat (deel 1)
Het nieuwe ontwerp voor de Doctor Schaepmanstraat (deel 1)

Doctor Schaepmanstraat (deel 2)

Zo ziet de Doctor Schaepmanstraat (deel 2) er nu uit
Zo ziet de Doctor Schaepmanstraat (deel 2) er nu uit
De ligging van de Doctor Schaepmanstraat (deel 2) in de buurt
De ligging van de Doctor Schaepmanstraat (deel 2) in de buurt
Het nieuwe ontwerp voor de Doctor Schaepmanstraat (deel 2)
Het nieuwe ontwerp voor de Doctor Schaepmanstraat (deel 2)

Jeroen Boschlaan (deel 1)

Zo ziet de Jeroen Boschlaan (deel 1) er nu uit
Zo ziet de Jeroen Boschlaan (deel 1) er nu uit
De ligging van de Jeroen Boschlaan (deel 1) in de buurt
De ligging van de Jeroen Boschlaan (deel 1) in de buurt
Het nieuwe ontwerp voor de Jeroen Boschlaan (deel 1)
Het nieuwe ontwerp voor de Jeroen Boschlaan (deel 1)

Vincent van Goghlaan

Zo ziet de Vincent van Goghlaan er nu uit
Zo ziet de Vincent van Goghlaan er nu uit
De ligging van de Vincent van Goghlaan in de buurt
De ligging van de Vincent van Goghlaan in de buurt
Het nieuwe ontwerp voor de Vincent van Goghlaan
Het nieuwe ontwerp voor de Vincent van Goghlaan

Jeroen Boschlaan (deel 2)

Zo ziet de Jeroen Boschlaan (deel 2) er nu uit
Zo ziet de Jeroen Boschlaan (deel 2) er nu uit
De ligging van de Jeroen Boschlaan (deel 2) in de buurt
De ligging van de Jeroen Boschlaan (deel 2) in de buurt
Het nieuwe ontwerp voor de Jeroen Boschlaan (deel 2)
Het nieuwe ontwerp voor de Jeroen Boschlaan (deel 2)

Particulier gebruik van gemeentegrond

In de Jeroen Boschlaan en de Vincent van Goghlaan is een deel van het openbaar gebied in de loop van de tijd veranderd in een particuliere tuin of inrit. Voordat de buurt wordt opgeknapt gaat de gemeente deze grond weer terugbrengen naar openbaar gebied. De gemeente doet dit omdat op deze plekken de mogelijkheid moet zijn om de grond te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld:

  • De nieuwe inrichting
  • Onderhoud of vervangen van kabels en leidingen
  • De aanleg van of het vervangen van de riolering
  • De aanleg van glasvezel of duurzame energie voorzieningen

Het is niet mogelijk om de grond over te nemen van de gemeente. Wanneer dit voor jou van toepassing is dan wordt je hier over geïnformeerd.

Logo gemeente Tilburg
logo Plein Civiel