Ga naar de inhoud

Jeroen Boschlaan en omgeving

De gemeente Tilburg gaat de Dr. Schaepmanstraat, Abdijlaan, Jeroen Boschlaan en de Vincent van Goghlaan flink opknappen. We gebruiken deze pagina om u op de hoogte te houden van de voortgang van het project.

Informatie en tijdlijn

3. Definitief ontwerp

Op deze website vindt u het Het definitief ontwerp voor uw straat.

Veel bewoners hebben gereageerd op de presentatie van het voorontwerp eerder dit jaar. Onder het kopje Aanpassingen ontwerp leest u welke zaken aan het ontwerp zijn geoptimaliseerd naar aanleiding van deze reacties.

Het kopje Toelichting bij het ontwerp is voorzien van extra uitleg en geeft antwoord op vragen die door bewoners zijn gesteld.

Een aantal bewoners hebben grond in gebruik waar kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen aanwezig zijn. De bewoners voor wie dat van toepassing is zijn hierover per brief geïnformeerd. 

Na de onderhoudswerkzaamheden worden de groenstroken in de Jeroen Boschlaan en in de Vincent van Goghlaan ingericht met nieuwe beplanting. Bewoners konden tot 15 juli hun beplantingsvoorkeur doorgeven. Deze reacties zijn inmiddels verwerkt.

Aanpassingen ontwerp

In de ontwerpen willen we zoveel mogelijk rekening houden met de dingen die voor de bewoners en andere belanghebbenden belangrijk zijn. Bij het verwerken van de reacties moeten meestal keuzes gemaakt worden, want de ruimte is schaars en niet alles past. Een zorgvuldige afweging van alle belangen (van zowel de belanghebbenden als de gemeente) hoort daarbij. Dit doet het projectteam. Hieronder kunt u lezen welke aanpassingen er naar aanleiding van de opmerkingen op het voorontwerp gedaan zijn aan het ontwerp.

 • In de Vincent van Goghlaan en Jeroen Boschlaan zijn op drie plekken haakse parkeerplaatsen toegevoegd in het ontwerp.
 • De standaardbreedte van een enkele inrit is aangepast van 3,00 m naar 3,50 m. Per inrit is bekeken of een extra verbreding nodig is en weer nodig is dit opgenomen in het ontwerp. De extra verbreding wordt gemaakt van grasbetontegels. 
 • Aansluitingen op bestaande looppaden in de voortuinen en brandgangen zijn waar nodig toegevoegd in het ontwerp.
 • In de groenstroken aan de Dr. Schaepmanstraat wordt beplanting toegepast. De inritten worden in deze straat van dezelfde stenen gemaakt als de rijbaan. 
 • Er is een keuze gemaakt voor de bestrating die in de Abdijlaan wordt gebruikt, hier komen gebakken straatstenen in een rode kleur.   
 • Op de tekeningen is aangegeven welke bomen weggaan en welke bomen hiervoor terugkomen.
 • De hoogtes zijn gedetailleerd, hierbij is specifiek rekening gehouden met de afwatering in de hoek Abdijlaan/Dr. Schaepmanstraat.
 • De plekken van straatkolken en lichtmasten zijn geoptimaliseerd. 
 • Bij de parkeervakken in de Vincent van Goghlaan komt een laadpaalvoorziening voor elektrische voertuigen.
 • Er wordt geen speelvoorziening aangebracht.

Het definitief ontwerp

Het projectgebied is opgedeeld in twee delen. Klik op een tabblad het voorontwerp te bekijken. Beweeg over het ontwerp voor een uitvergroting. Onder de ontwerpen vindt u de legenda en de toelichting op een aantal belangrijke onderwerpen.

 1. Dr. Schaepmanstraat en Abdijlaan
 2. Jeroen Boschlaan en Vincent van Goghlaan
 3. Legenda met toelichting kleuren en symbolen
Definitief ontwerp Jeroen Boschlaan eo - Noordelijk deel
Tekening met het definitief ontwerp Jeroen Boschlaan eo – Noordelijk deel
Definitief ontwerp Jeroen Boschlaan eo - Zuidelijk deel
Tekening met het definitief ontwerp Jeroen Boschlaan eo – Zuidelijk deel
Legenda bij het definitief ontwerp Jeroen Boschlaan eo
Legenda bij het definitief ontwerp Jeroen Boschlaan eo

Toelichting bij het ontwerp

Niet alle opmerkingen op het ontwerp hebben geleid tot een aanpassing. Hieronder vindt u een toelichting op deze punten.

 • De breedte van de aansluiting Abdijlaan/Eikenboschweg is opnieuw bekeken. Er is geconcludeerd dat hier geen aanpassingen in het ontwerp nodig zijn. 
 • De kwaliteit van het hoofdriool in de  Adbijlaan is gecontroleerd. Hier is niets mis mee. De rioollucht en het niet goed weglopen van water vanuit het huis waar over gesproken wordt door enkele bewoners wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de huis- en of kolkaansluitingen niet goed zijn. Deze worden in het project vervangen.
 • De te behouden bomen voor Adbijlaan 3 krijgen meer (groei)ruimte, waardoor wortelopdruk beperkt wordt. Extra maatregelen zijn nu niet nodig.
 • Er worden geen aparte plekken aangewezen als opstelplekken voor containers. Er is ruimte in het ontwerp die daarvoor benut kan worden tijdens ophaaldagen. 
 • Naast het parkeren op de eigen oprit en de openbare parkeervakken blijft het mogelijk om op de rijbaan te parkeren, maar het is niet de bedoeling om dit te faciliteren als een een parkeerstrook, daarom worden hier geen uitstapstroken aangebracht.

Beplanting Jeroen Boschlaan en Vincent van Goghlaan

Bewoners van de Jeroen Boschlaan en Vincent van Goghlaan konden kiezen tussen onderstaande drie beplantingsvoorstellen voor het sierplantsoen. Het zijn voorstellen met verschillende planten in drie verschillende kleurnuances. Per straat wordt bekeken voor welk voorstel de meeste mensen kiezen. Dit voorstel wordt dan in de hele straat aangebracht. Onder de plaatjes staat een keuzeformulier, bewoners konden tot 15 juli hun voorkeur doorgeven. Deze deadline is inmiddels verlopen.

Jeroen Boschlaan eo beplantingskeuze voorstel geel-wit-blauw
Voorstel 1: kleurnuance geel-wit-blauw
Jeroen Boschlaan eo beplantingskeuze voorstel 2 roze-wit-geel
Voorstel 2: kleurnuance roze-wit-geel
Jeroen boschlaan eo beplantingskeuze voorstel rood-wit
Voorstel 3: kleurnuance rood-wit

Meer informatie

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met de projectleider van dit project, Wilco Broeks van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer  (06) 11 03 62 90 en per e- mail wilco.broeks@tilburg.nl.

Logo gemeente Tilburg
logo Plein Civiel