Ga naar de inhoud

Jeroen Boschlaan en omgeving

De gemeente Tilburg gaat de Dr. Schaepmanstraat, Abdijlaan, Jeroen Boschlaan en de Vincent van Goghlaan flink opknappen. We gebruiken deze pagina om u op de hoogte te houden van de voortgang van het project.

Informatie en tijdlijn

Over dit project

Welkom op de website voor het project Groot onderhoud Jeroen Boschlaan en omgeving. Op deze website lees je alles over dit project en kan je ook je reactie naar ons toesturen.

In het project worden versleten planten, verhardingen (zoals de straten, parkeerplaatsen en voetpaden) en de verkeersborden vernieuwd of opgeknapt. Ook komt er nieuwe riolering en huisaansluitingen (behalve in de Abdijlaan) en wordt er een heel nieuw regenwaterriool (blauwe ader) aangelegd. Daarnaast wordt de inrichting van de weg verbeterd. We streven in het nieuwe ontwerp naar een dorpse inrichting en uitstraling die goed past bij de omgeving. De menselijke maat is belangrijk en de auto is ondergeschikt is in de straatinrichting. Dat betekent dat we aandacht besteden aan prettig kunnen wandelen en fietsen, ook als je wat minder goed te been bent. Dit doen we bijvoorbeeld met brede voetpaden waar je ook makkelijk met een kinderwagen of rollator op kan lopen.

Proces

Op 31 oktober 2019 is er een startbijeenkomst voor de bewoners gehouden en zijn wensen en aandachtspunten verzameld voor de nieuwe inrichting. Tijdens deze avond hebben een aantal mensen zich ook aangemeld voor de werkgroep. Daarnaast zijn ook diverse onderzoeken en metingen uitgevoerd om te kijken waar we nog meer rekening mee moeten houden.

In juni 2020 zijn de eerste ideeën digitaal gedeeld met de klankbordgroep en is hun om een reactie en aanvullingen en opmerkingen gevraagd. Er is onder meer aandacht besteed aan de inrichting van de wegen en het groen, de keuze voor de soort verharding en hoe we om willen gaan met het regenwater. Met de reacties die we hebben ontvangen hebben we rekening gehouden bij het opstellen van het schetsontwerp. Dit schetsontwerp is via deze website gepresenteerd aan de buurt en tijdens twee avonden in september 2020 nog toegelicht aan belangstellenden.

In de loop van 2021 bleek dat Brabant Water de planning van de werkzaamheden aan haar leidingen opnieuw moest bekijken. Als gevolg daarvan heeft het project enige tijd stilgelegen. De gemeente heeft de bewoners hierover toen geïnformeerd. Inmiddels is duidelijk dat Brabant Water voorlopig geen werkzaamheden in het gebied gaat uitvoeren en heeft ook Enexis haar werkzaamheden uitgesteld. Dat betekent dat de gemeente in de uitvoering geen rekening hoeft te houden met deze partijen en de voorbereidingen verder heeft opgepakt. Inmiddels is het voorontwerp gereed en te zien via deze website.

Na deze fase wordt het voorontwerp verder uitgewerkt in een definitief ontwerp. De uitvoering is gepland voor najaar 2022. Wil je meer weten over dit project? Klik dan in de tijdlijn boven aan de pagina op de stap waar je meer informatie over wilt hebben.

Projectlocatie

Logo gemeente Tilburg
logo Plein Civiel