Ga naar de inhoud

Beukendreef

In 2025 richt de gemeente Tilburg de Beukendreef opnieuw in. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan het riool en de weg krijgt een nieuwe indeling die past bij de maximum snelheid van 30 km/uur. De groeiplaatsen van de bomen worden verbeterd waardoor de bomen kunnen blijven staan. Op deze website volgt u de voorbereidingen.

Projectomschrijving

Op deze pagina vindt je meer informatie over de geplande werkzaamheden, over de locatie van het project en over de te doorlopen projectstappen.

Tijdlijn met de projectstappen

Op deze tijdlijn vindt u de verschillende fases van dit project. Tik op een fase voor gedetailleerde informatie.

april 2023

Project omschrijving

De werkzaamheden en projectgrenzen zijn bepaald

maart 2024

Informatie verzamelen

In deze stap wordt informatie verzameld bij de bewoners.

april 2024

Voorlopig ontwerp

In deze stap wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt.

mei 2024

Definitief ontwerp

In deze stap wordt het definitief ontwerp uitgewerkt.

2025

Uitvoeren

Na de aanbesteding en selectie van de aannemer wordt het project buiten uitgevoerd.

Opknapbeurt gepland voor de Beukendreef

De nieuwe inrichting is afgestemd op een snelheidslimiet van 30 km/u en zorgt ervoor dat de bestaande bomen beter kunnen groeien. We maken meer ruimte voor groen en zorgen ervoor dat regenwater makkelijker de grond in kan. Ook voeren we noodzakelijk onderhoud aan de riolering uit.

Dit is de projectlocatie

Projectgrenzen Beukendreef
Projectgrenzen Beukendreef

Zo komen we tot een nieuw ontwerp

Dit zijn de stappen die we zetten om te komen tot een nieuw ontwerp voor de Beukendreef.

Voordat we zijn gestart met het ontwerpen, heeft u ons van aanvullende informatie kunnen voorzien via de ‘Informatie verzamelen‘ pagina. Hier kunt u ook de eerder gedeelde aandachtspunten van bewoners terugvinden.

Nu is het voorlopig ontwerp klaar. U kunt het ontwerp en de toelichting online bekijken. Via deze website en tijdens de buurtbijeenkomst heeft u ons feedback kunnen geven.

Uw feedback op het voorlopige ontwerp helpt ons bij het maken van een definitief ontwerp. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Dit ontwerp wordt ook op de website gepresenteerd, inclusief een overzicht van hoe uw opmerkingen zijn verwerkt. Voor aanvullende vragen en opmerkingen kunt u dan ook weer bij ons terecht.

In de tweede helft van 2024 zal het definitief ontwerp verder technisch worden uitgewerkt in een zogenaamd bestek en wordt een geschikt aannemingsbedrijf gezocht voor de uitvoering. De uitvoering is gepland in 2025.

Help mee aan een klimaatbestendige stad

We hebben steeds vaker te maken met stevige regenbuien, lange periodes van droogte en hogere temperaturen. Om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) neemt de gemeente de nodige maatregelen. Bijvoorbeeld door meer ruimte voor groen en water te creëren of met de aanleg van een extra regenwaterriool. U kunt zelf ook meehelpen aan een klimaatbestendige stad. Bijvoorbeeld door uw tuin verder te vergroenen of door het gebruik van een regenton. Ga voor informatie, inspiratie en subsidies naar de site duurzamertilburg.nl.

Contactgegevens

De projectleider van dit project is Jeroen Willems van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-29666751 en per e-mail jeroen.willems@tilburg.nl.

Logo gemeente Tilburg
Logo Vinding
logo Plein Civiel