Ga naar de inhoud

Beukendreef

In 2025 richt de gemeente Tilburg de Beukendreef opnieuw in. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan het riool en de weg krijgt een nieuwe indeling die past bij de maximum snelheid van 30 km/uur. De groeiplaatsen van de bomen worden verbeterd waardoor de bomen kunnen blijven staan. Op deze website volgt u de voorbereidingen.

Informatie verzamelen

Op deze kon u uw suggesties of opmerkingen over dit project met ons delen. U vindt hier ook een overzicht van de inbreng die we in 2023 al van de bewoners hebben ontvangen.

Tijdlijn met de projectstappen

Op deze tijdlijn vindt u de verschillende fases van dit project. Tik op een fase voor gedetailleerde informatie.

april 2023

Project omschrijving

De werkzaamheden en projectgrenzen zijn bepaald

maart 2024

Informatie verzamelen

In deze stap wordt informatie verzameld bij de bewoners.

april 2024

Voorlopig ontwerp

In deze stap wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt.

mei 2024

Definitief ontwerp

In deze stap wordt het definitief ontwerp uitgewerkt.

2025

Uitvoeren

Na de aanbesteding en selectie van de aannemer wordt het project buiten uitgevoerd.

Wensen en ideeën van bewoners

Hieronder staat een samenvatting van ideeën en aandachtspunten een deel van de bewoners die we 13 juni 2023 hebben verzameld. Deze punten zijn aangevuld met de reacties die we ontvingen via deze pagina. Wat er met al deze reactie is gedaan kunt u lezen op de pagina voorlopig ontwerp.

Natuurlijk houden we graag rekening met de aandachtspunten van de bewoners. Het kan echter voorkomen dat deze punten tegenstrijdig zijn aan elkaar of niet passen binnen de randvoorwaarden van de gemeente, zoals bijvoorbeeld de begrenzing van het projectgebied of het beschikbare budget. In dat geval zal de ontwerper in goed overleg met de vakdeskundigen van de gemeente hier een goed onderbouwde keuze in maken. De gemeente heeft hierin de eindverantwoordelijkheid.

Samenvatting van de bewonersreacties van 13 juni 2023

Verkeersveiligheid
De veiligheid voor de fietsers kan beter, bijvoorbeeld door een afwijkende kleur fietspad, het realiseren van een fietsstraat of een aparte fietsstrook. Een aantal bewoners geven aan dat ze de snelheid omlaag willen, maar verkeersmaatregelen mogen geen geluidsoverlast veroorzaken en moeten in het straatbeeld passen. Er is gesproken over drempels, obstakels en versmallingen. De aansluitingen met de zijwegen zijn niet onoverzichtelijk.

Parkeren
De meeste bewoners zijn tevreden over het aantal parkeerplaatsen in het gebied, en willen daarom geen extra parkeerplekken. Een enkeling vraagt naar een beperkt aantal extra plekken parkeerplekken. Parkeerplekken kunnen toegankelijker worden gemaakt door de hoogte van stoepranden aan te passen.

Bestrating
Een aantal bewoners ervaart geluidsoverlast door verharding. Door geluidsarme bestrating te gebruiken zou dit opgelost kunnen worden, liever geen klinkers vanwege gladheid en geluidsoverlast.

Voetpaden
De bewoners willen stoepen aan beide kanten van de straat. Ze vragen ook om een elektriciteitskastje te verplaatsen dat nu midden op de stoep staat. Het voetpad moet breder worden gemaakt naar moderne maatstaven. Bankjes langs de voetpaden kunnen voor overlast zorgen.

Spelen
De bewoners geven aan dat het driehoekige grasveld bij het appartementencomplex gebruikt zou moeten worden als wadi en trapveldje, zonder de toevoeging van speeltoestellen. Het veldje moet wel worden geëgaliseerd. Is het haalbaar om een pluktuin aan te leggen naast het trapveldje bij de appartementen?

De bewoners willen graag speeltoestellen plaatsen voor oudere kinderen op het pleintje bij ’t Zwaantje. De huidige speelplek voor kleinere kinderen ter plaatse is naar tevredenheid.

Bomen en groen
De bomen zouden zo min mogelijk overlast moeten veroorzaken, hier met snoeien rekening mee houden. Ze nemen veel licht weg en mensen hebben nu boomwortels in de tuin. Een aantal bewoners hebben aangegeven dat ze meer (onderhoudsvrij) groen willen onder de bomen, nu is het gras kaal en is er veel mos. Mensen willen ook graag voorlichting over hoe ze hun eigen tuinen het best kunnen vergroenen en welke planten het best groeien in combinatie met de grote Beuken.

Verlichting
Bewoners vinden het te donker buiten omdat de lampen door de bomen minder licht geven. Ze willen meer lampen zodat het niet zo donker is, vooral onder de bomen. Ook zou het goed zijn als er licht aangaat bij het veldje als je daar loopt of trapt.

Laadpalen
Meerdere bewoners hebben geen behoefte aan extra laadpalen in de straat. Ze vinden dat er al genoeg laadpalen op eigen terreinen staan.

Afwatering
Er is aangegeven dat de afwatering door putten en kolken beter kan, bijvoorbeeld door kolken schoon te houden zodat het water makkelijker weg kan lopen.

Generaal Eisenhouwerweg
De aansluiting van de Beukendreef met de Generaal Eisenhouwerweg is niet veilig voor overstekende schoolkinderen. De vraag is of dit punt toegevoegd kan worden aan het project. Mensen denken aan verkeerslichten, een asverspringing en een rotonde.

Contactgegevens

De projectleider van dit project is Jeroen Willems van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-29666751 en per e-mail jeroen.willems@tilburg.nl.

Logo gemeente Tilburg
Logo Vinding
logo Plein Civiel