Ga naar de inhoud

Als alle voorbereidingen gedaan zijn starten we met de uitvoering. Voor de start van de uitvoering wordt u geïnformeerd over onder meer de planning en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Tijdlijn met de projectstappen

Op deze tijdlijn vind je de verschillende fases van dit project. Tik op een fase voor gedetailleerde informatie.

januari 2023

Project omschrijving

In deze stap zijn de werkzaamheden en projectgrenzen bepaald

maart 2023

Schetsontwerp

De eerste schets van de nieuwe inrichting

juli 2023

Voorontwerp

Een verder uitgewerkt ontwerp van de inrichting

december 2023

Definitief ontwerp

Het technisch uitgewerkt ontwerp

2024

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden

Contactgegevens

Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u ook contact opnemen met onze omgevingsmanager Roeland van Buuren per e-mail wadenoijenlaan@cleverland.nl.

logo Cleverland
logo Plein Civiel