Ga naar de inhoud

Inloopbijeenkomsten in januari 2023

We zijn dit project gestart met het verzamelen van informatie. Daarom organiseerden we in februari 2023 een aantal inloopbijeenkomsten voor de bewoners om een eerste reactie te krijgen op het schetsontwerp. Bewoners konden ook reageren via deze website. De reacties en opmerkingen zijn vervolgens zoveel mogelijk meegenomen in het voorontwerp van de wijk.

Tijdlijn met de projectstappen

Op deze tijdlijn vind je de verschillende fases van dit project. Tik op een fase voor gedetailleerde informatie.

januari 2023

Project omschrijving

In deze stap zijn de werkzaamheden en projectgrenzen bepaald

maart 2023

Schetsontwerp

De eerste schets van de nieuwe inrichting

juli 2023

Voorontwerp

Een verder uitgewerkt ontwerp van de inrichting

december 2023

Definitief ontwerp

Het technisch uitgewerkt ontwerp

2024

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden

Spelregels bij het maken van het schetsontwerp

Bij het maken van het nieuwe ontwerp golden een aantal spelregels.

 • We werken samen toe naar een ontwerp waar draagvlak voor is. We kunnen soms niet alle wensen realiseren maar zullen ons uiterste best doen. 
 • We gaan minimaal de openbare ruimte afkoppelen door een nieuw regenwaterriool aan te leggen. Waarom een regenwaterriool? Via het riool wordt regenwater en afvalwater (wasmachine, toilet, vaatwasser) afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Een regenwaterriool vangt het water op dat valt op daken, straten en pleinen. Het opgevangen regenwater wordt niet afgevoerd naar de zuivering maar kan via het riool zelf naar bijvoorbeeld omliggend water of wegzakken in de bodem. Regenwater is immers schoon water en hoeft niet gezuiverd te worden. Bovendien gaat deze nieuwe manier van water afvoeren bodemverdroging en verlaging van de grondwaterstand tegen.
 • Het ontwerp moet technisch goed uitvoerbaar zijn en voldoen aan de algemene eisen voor de openbare ruimte (richtlijnen, wet en regelgeving). Onze ontwerpers helpen u hierbij. Ze wijzen u erop als er een probleem kan zijn en denken met u mee over een oplossing. 
 • Uw idee mag in principe geen effecten op een andere straat hebben. U kunt bijvoorbeeld niet zomaar uw straat afsluiten als uw straat gebruikt wordt voor doorgaand verkeer. U kunt ook niet zomaar parkeerplaatsen schrappen als daardoor de auto’s uit uw straat in een andere straat geparkeerd moeten worden.
 • Als u iets wilt waarbij kleine effecten op een andere straat mogelijk zijn, kunnen we dat wel met elkaar bespreken. We denken dan bijvoorbeeld aan het aanbrengen of juist verwijderen van verkeersremmers. Zoiets kan kleine effecten hebben op andere straten, maar soms is het toch mogelijk om dat te doen. 
 • We proberen zoveel mogelijk bomen te behouden. Als bomen vanwege de werkzaamheden weg moeten, zetten we er evenveel of meer weer terug. 
 • We kappen geen bomen alleen op verzoek van bewoners. 
 • Op ieder punt waar wegen elkaar kruisen gaan we een verkeersremmer aanbrengen.
 • De hele wijk is een 30km gebied. Al het asfalt in 30 km gebieden wordt vervangen door elementenverharding.
 • Binnen een 30 km gebied is gewenst om iedere 90-100 meter een verkeersremmer aan te brengen.
 • Vanwege klimaatdoelen willen we zoveel mogelijk groen in het plan realiseren.
 • Het gehele gebied moet eenzelfde uitstraling krijgen. 
 • Lichtmasten worden voorzien van LED mocht dat nog niet het geval zijn. 
 • Uw plan moet uitvoerbaar zijn binnen het beschikbare budget.

Schetsontwerp per deelgebied

Het project is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Bekijk hieronder in welk deelgebied jouw straat valt. Klik vervolgens op een tabblad voor het schetsontwerp per deelgebied, dit was de basis voor de verdere uitwerking in het voorontwerp.

Totaal overzicht project opverdeeld in deelgebieden
Overzicht deelgebieden

1. Acquoylaan

Hieronder zie je het schetsontwerp van de Acquoylaan. Dit is hoe de eerste opzet eruit ziet.

Praatplaat Acquoylaan
Praatplaat Acquoylaan

2. Herwijnenstraat, Eststraat & Haaftenlaan

Hieronder zie je het schetsontwerp van de Herwijnenstraat, Eststraat & Haaftenlaan. Dit is hoe de eerste opzet eruit ziet.

Praatplaat Haaftenlaan, Herwijnenstraat & Eststraat
Praatplaat Haaftenlaan, Herwijnenstraat & Eststraat

3. Hellouwlaan

Hieronder zie je het schetsontwerp van de Hellouwlaan. Dit is hoe de eerste opzet eruit ziet.

Praatplaat Hellouwlaan
Praatplaat Hellouwlaan

4. Ochtenstraat & Kesterenlaan

Hieronder zie je het schetsontwerp van Ochtenstraat & Kesterenlaan. Dit is hoe de eerste opzet eruit ziet.

Praatplaat Ochtenstraat & Kesterenstraat
Praatplaat Ochtenstraat & Kesterenstraat

5. Liendenlaan

Hieronder zie je het schetsontwerp van de Liendenlaan. Dit is hoe de eerste opzet eruit ziet.

Praatplaat Liendenlaan 1
Praatplaat Liendenlaan 1
Praatplaat Liendenlaan 2
Praatplaat Liendenlaan 2

6. Vurenlaan

Hieronder zie je het schetsontwerp van de Vurenlaan. Dit is hoe de eerste opzet eruit ziet.

Praatplaat Vurenlaan
Praatplaat Vurenlaan

7. Wadenoijenlaan

Hieronder zie je het schetsontwerp van de Wadenoijenlaan. Dit is hoe de eerste opzet eruit ziet.

Praatplaat Wadenoijenlaan 1
Praatplaat Wadenoijenlaan 1
Praatplaat Wadenoijenlaan 2
Praatplaat Wadenoijenlaan 2

Contactgegevens

Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u ook contact opnemen met onze omgevingsmanager Roeland van Buuren per e-mail wadenoijenlaan@cleverland.nl.

logo Cleverland
logo Plein Civiel