Ga naar de inhoud

Heikant

De gemeente Tilburg gaat Heikant Zuid flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen en bekijk het nieuwe ontwerp!

Informatie en tijdlijn

2. Ontwerpen

midden 2020 tot midden 2022

Met alle wensen en ideeën die we verzameld hebben is het ontwerp uitgewerkt. Op deze pagina kan je het ontwerp bekijken en leggen we uit wat er gaat veranderen in jouw buurt.

Eerder is het voorontwerp al via deze website gedeeld. Dit ontwerp is aan de hand van opmerkingen van bewoners aangepast. Op deze pagina is de laatste versie (oktober 2022) van het ontwerp te zien met een toelichting. Dit ontwerp staat vast en zal straks aangelegd gaan worden.

Tekening van het ontwerp

Hieronder zie je het definitief ontwerp. Je kunt inzoomen op de kaart door op afbeelding te klikken. Je kunt de kaart ook downloaden en meer in detail bekijken. Onder de kaart vind je uitleg over het ontwerp.

Definitief ontwerp Heikant
Heikant Definitief ontwerp

Wat gaat er veranderen?

De bestrating wordt vernieuwd en de rioolaansluitingen in de wijk worden vervangen. Verder hebben bewoners aangegeven zich ’s avonds in het donker niet altijd veilig te voelen. Daarom wordt de verlichting in de wijk aangepakt. Op een aantal plekken zullen er extra lantaarnpalen bij komen en sommige worden verplaatst om overlast te voorkomen en de veiligheid te verbeteren. Daarnaast is in overleg met de bewoners besloten om van de Gluckstraat en Chopinstraat woonhofjes te maken. 

Verkeer & parkeren

De parkeer- en verkeerssituatie gaat er op een aantal plekken iets anders uitzien. Er komt meer ruimte voor groen. Verder wordt de parkeerplaats voor de Hoffmannflat opnieuw ingericht. Ook komen er een aantal parkeerplekken met laadpalen voor elektrische auto’s in de wijk. 

Nieuwe verkeer- en parkeersituatie Von Flotowstraat en Gluckstraat
Nieuwe verkeer- en parkeersituatie Von Flotowstraat en Gluckstraat
Parkeerterrein Hoffmannflat
Parkeerterrein Hoffmannflat
Vernieuwde parkeerplaatsen Cramerstraat
Vernieuwde parkeerplaatsen Cramerstraat

Groen & spelen

Het groen in de wijk wordt verbeterd. Afwisselend en toegankelijk groen in en rond de wijk zorgt voor een fijne uitstraling en verstrekt het groene karakter van de wijk. Ondanks dat een aantal bomen voor overlast kunnen zorgen, door bijvoorbeeld bladval en worteldruk, hebben veel bewoners aangegeven toch juist blij te zijn met de bomen. De gemeente vindt het ook erg belangrijk dat de bestaande, gezonde bomen blijven staan. Daarom worden in dit ontwerp de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden. Verder worden groen en spelen zoveel mogelijk gecombineerd in de kanaalzone.

Groene wandelroutes met speelplekken
Groene wandelroutes met speelplekken
Voorbeeld foto van een struik
Voorbeeld van een nieuwe bloeiende struik
Foto van bomen in de Chopinstraat
Behouden van bomen

Klimaatbestendige woonomgeving & biodiversiteit

Een belangrijk doel is om de buurt ook klimaatbestendig te maken. Dit betekent dat de buurt straks goed is voorbereid op toekomstige weersomstandigheden, zoals stevige regenbuien en hete zomers. Overlast van water en hitte kunnen we hiermee voorkomen. Dit doen we door de straten groener te maken. Groen zorgt namelijk voor meer schaduw en verkoeling. Verder wordt regenwater zoveel mogelijk opgevangen in groene, lager gelegen plekken, de zogenaamde wadi’s. Hier wordt het regenwater verzameld en kan het langzaam de grond in zakken.

Verder worden er bewust verschillende soorten bomen en struiken geplant. Deze trekken diverse vogels en insecten aan. Dit alles noemen we biodiversiteit. Biodiversiteit maakt dat de natuur minder kwetsbaar is voor bijvoorbeeld droogte en ziektes. Het groen is dus niet alleen belangrijk voor een fijne uitstraling in de wijk, maar ook voor een gezonde, groene omgeving voor mens en dier.

Wist je dat bijna 40% van de ruimte in de stad van particulieren is? Dan weet je ook dat de gemeente niet in haar eentje de stad kan aanpassen aan het veranderende klimaat. Daar hebben we jouw hulp bij nodig, want vergroenen doen we samen! Zo maken we Heikant Zuid klaar voor de toekomst. Help jij ook mee? Ga aan de slag in jouw eigen tuin en meld je aan voor een van de acties in Heikant Zuid: Tegel eruit plant erin-actie, Regentonnen actie en de Tuin Klimaatcoach. Voor meer informatie en aanmelden kijk je op www.duurzamertilburg.nl onder ‘Klimaatbestendige woonomgeving’.

Wadi in de kanaalzone
Wadi in de kanaalzone
Foto van twee vlinders op een vlinderstruik
Verbeteren van biodiversiteit in de wijk
Voorbeeld foto van een wadi gevuld met water
Voorbeeld van een wadi

Ontwerp per gebied

Woonhofjes

Alle geel gekleurde straten op het ontwerp worden woonhofjes. Dit gaat om het hof aan de Mozartlaan, Von Flotowstraat,  Cramerstraat, Cannabichstraat, Humperdinckstraat en doorlopende stukken van de Chopinstraat en de Gluckstraat. Deze woonhofjes worden ingericht als voetgangersgebied. Auto’s zijn hier te gast. De bomen in deze straten blijven zoveel mogelijk staan en waar mogelijk komt er extra groen in de straat. 

De Gluckstraat krijgt een centrale inrit voor de garages aan de achterkant van de Von Flotowstraat (nummer 1-13). Ook komen er parkeerplaatsen naast de rijbaan en worden er twee wadi’s aangelegd. Tevens is er bij de Bendastraat 31 ruimte gemaakt voor extra groen. Naast beide straten komen parkeerplaatsen. Deze worden verhard met natuursteenkeien die we hergebruiken. Deze keien hebben grotere voegen waardoor bij regenval het water via deze voegen de grond in kan zakken. 

Woonhof Chopinstraat
Woonhof Chopinstraat
Woonhof Cannabichstraat
Woonhof Cannabichstraat
Woonhof Von Flotowstraat
Woonhof Von Flotowstraat

Parkeerplaats Hoffmannflat

De parkeerplaats voor de Hoffmannflat wordt vernieuwd en opnieuw ingericht met haakse parkeerplekken. Er is goed onderzocht of schuin parkeren op deze parkeerplaats ook zou kunnen. Dit bleek niet mogelijk te zijn omdat er met schuin parkeren minder parkeerplaatsen dan nodig gemaakt kunnen worden. Straks kan je de parkeerplaats ook via de Cannabichstraat bereiken. Zo is er meer doorstroming en sociale controle op de parkeerplaats (om overlast te voorkomen) en kunnen bewoners van de Cannabichstraat makkelijk hun straat in en uitrijden.

Kanaalzone

De kanaalzone is een waardevol natuur- en recreatiegebied in de wijk. Hier kunnen bewoners straks wandelen, sporten, spelen en elkaar ontmoeten. De bestaande jeu de boulesbaan blijft behouden en de twee voetbalveldjes worden opgeknapt. Verder komen er meer bankjes om te zitten. Het groen in de kanaalzone wordt verbeterd en er komen veel verschillende soorten planten. Verder zorgen de wandel- en fietspaden ervoor dat de kanaalzone voor iedereen goed bereikbaar is. Auto’s kunnen hier niet zomaar meer het fietspad langs de Goirkekanaaldijk op rijden. Parkeerplaatsen die nauwelijks gebruikt worden langs de kanaalzone, worden weggehaald om overlast te voorkomen.

Vraag & antwoord

Bewoners hebben via de website veel opmerkingen en vragen ingestuurd. Dank hiervoor. Veel opmerkingen en vragen zijn in het ontwerp verwerkt. Hieronder worden een aantal van deze vragen beantwoord en de opmerkingen die niet in het ontwerp zijn aangepast zijn verder toegelicht. Informatie over de planning vindt u op de pagina Uitvoering.

Opdracht

De hoofdopdracht voor Heikant is het realiseren van een opgeknapte wijk waarin een bijdrage wordt geleverd aan een toekomstbestendige en klimaat robuuste openbare ruimte. Deze hoofdopdracht geldt voor alle wijken die momenteel opgeknapt en heringericht worden in Tilburg. Het veranderende klimaat zorgt voor warme en drogere periodes, maar ook voor hevigere regenbuien. De nieuwe inrichting van de wijk moet ervoor zorgen dat overlast door het veranderde klimaat beperkt blijft.

Groen en bomen spelen hier een belangrijk rol bij. Bomen zorgen voor schaduw en samen met het andere groen ook voor verkoeling. In het groen kan ook het regenwater makkelijker wegzakken. Hiervoor is ruimte nodig en dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de parkeersituatie verandert.

Veranderingen parkeersituatie

De verdeling van het parkeren wordt anders, op een aantal plekken vervallen parkeervakken. Dat betekent dat sommige mensen niet meer voor de deur kunnen parkeren, maar dat je soms een stukje moet lopen. Het aantal parkeermogelijkheden voldoet aan de gemeentelijke normen. Dat betekent dat er voldoende parkeerplekken zijn binnen een straal van 200 m. Het wijzigen van de parkeerindeling levert meer groen in de wijk op en ruimte voor de bestaande bomen om te groeien. Dat is nodig om te voldoen aan de opdracht voor dit project.

Plantenvakken

Verder waren er meerdere opmerkingen over de locatie en grootte van de plantenvakken. Zoals hierboven uitgelegd zijn groen en bomen noodzakelijk om de wijk aan te passen aan het veranderende klimaat. Daarom worden waar mogelijk groenvakken behouden en uitgebreid en worden nieuwe groenvakken aangelegd. De groenvakken krijgen ruime afmetingen. Dit is nodig om de wortels van bomen en planten genoeg ruimte te geven om gezond door te kunnen groeien. Bij het ontwerp van de plantvakken is rekening gehouden met inritten en carports en de ruimte die nodig is om hier in te kunnen rijden. Waar de plantenvakken op een onhandige plek stonden zijn deze naar aanleiding van opmerkingen van bewoners verplaatst.

Bomen

Alle bestaande bomen zijn onderzocht en hun kwaliteit is onderzocht door een boomdeskundige. Hieruit bleek dat de levensverwachting van een aantal bomen minder dan 5 jaar is. Voor deze bomen heeft de gemeente een kapvergunning aangevraagd en gekregen. Vanuit bewoners kwamen vragen om een aantal extra bomen weg te halen om schaduw op zonnepanelen te voorkomen. Dit is niet mogelijk, omdat in de bomenverordening van de gemeente staat staat dat schaduw en lichtbeperking van monumentale bomen, herplante houtopstanden en houtopstanden met een bepaalde waarde (klimaat-, eco-, hoofd of nevenwaarde of buiten-zone) vrijwel nooit goede redenen zijn om een kapvergunning te verlenen. Zonder kapvergunning mogen bomen niet weggehaald worden.

Trottoir voetgangers 

In de Chopinstraat en de Gluckstraat stond in het voorontwerp nog een trottoir getekend. Vanuit de omgeving zijn daar vragen en opmerkingen op gemaakt. Deze straten zijn in het definitief ontwerp net zoals de rest van de omgeving ingericht als woonhof. Hierbij is het trottoir komen te vervallen. 

Bendastraat

De Bendastraat is recentelijk nog opgeknapt en daarom niet meegenomen in het project. Hier is dan ook geen nieuw ontwerp voor opgesteld.

Eenrichting Von Flotowstraat

Er komt geen eenrichtingsverkeer in de Von Flotowstraat. Hier is in het voorontwerp over gesproken en hier zijn toen veel opmerkingen over gemaakt. 

Gluckstraat – Parellelstraat

Naast de Gluckstraat ligt een parallelstraat voor het in- en uitrijden naar de garageboxen. De parallelstraat blijft behouden, maar in plaats van de huidige twee uitritten heeft de straat in het ontwerp maar één in-/uitrit. In- en uitrijden van en naar de garageboxen is verkeerskundig beoordeeld en met simulaties is bepaald dat hier voldoende ruimte voor is.

Kanaalzone 

De kanaalzone wordt ook opgeknapt en de inrichting verandert op een aantal plekken. De trapveldjes worden opgeknapt maar blijven wel op dezelfde locatie liggen en behouden dezelfde vorm.

In het ontwerp is een keuze gemaakt over voetpad verbindingen tussen de woningen en het voetpad in de kanaalzone parallel aan het Wilhelminakanaal. Een deel van de verbindingspaden die er nu al liggen blijven behouden, maar ook plekken waar deze wordt weggehaald en waar nieuwe paden komen. Dit is te zien in het Definitief ontwerp.

Dit betekent ook dat sommige struiken weggehaald of verplaatst moeten worden. Er wordt hier nieuw groen geplant om zicht te ontnemen, maar het kan een tijdje duren voordat deze planten tot volledige groei komen. 

Dit kan opleveren dat er struiken weggehaald moeten worden en op andere plekken, met gunstige groeiplekken, nieuwe struiken worden gepland. Nieuwe struiken hebben de tijd nodig om tot volledige groei te komen. Dat betekent ook dat groen dat gepland wordt om het zicht te ontnemen niet meteen zo functioneert. Hiervoor is tijd nodig.

Riolering en afwatering

De riolering in Heikant Zuid gaat nog een aantal jaren mee. Deze is beoordeeld, maar hoeft op dit moment nog niet vervangen te worden. Wel wordt er gekeken naar het verwerken van regenwater. Om overstromingen en druk op het riool te voorkomen, wordt regenwater zoveel mogelijk opgevangen op de plek waar het valt en geleid naar groenplekken. 

Water in wadi’s

De wadi’s zijn zo ontworpen dat deze na een hevige regenbui binnen 24 uur weer leeg zijn. Er zal dus nooit lang water in blijven staan en dat geeft muggen geen kans.  Zo worden ook gevaarlijke situaties voor spelende kinderen voorkomen.

Glasvezel

KPN/Circet gaat in 2023 glasvezel aanleggen in Heikant. De gemeente informeert KPN/Circet over de planning voor dit project. KPN zal u informeren over haar planning.

Meer informatie

Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met projectleider Jeroen Willems van de gemeente. Hij is maandag t/m donderdag bereikbaar via telefoonnummer 06 29 66 67 51 en per e-mail jeroen.willems@tilburg.nl

Je kan ook contact opnemen met projectondersteuner Marjolein Jansen van de gemeente. Zij is bereikbaar via het e-mailadres marjolein.jansen@tilburg.nl.

Logo gemeente Tilburg
Logo Dolmans
logo Plein Civiel