Heikant

De gemeente Tilburg gaat Heikant Zuid flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen en bekijk het nieuwe ontwerp!

Informatie en tijdlijn

2. Ontwerpen

midden 2020 tot midden 2022

Met alle wensen en ideeën die we verzameld hebben is het ontwerp uitgewerkt. Op deze pagina kan je het ontwerp bekijken en leggen we uit wat er gaat veranderen in jouw buurt.

Eerder is het voorontwerp al via deze website gedeeld. Dit ontwerp is aan de hand van opmerkingen van bewoners aangepast. Hieronder is het definitieve ontwerp te zien en worden de laatste aanpassingen uitgelegd. Dit ontwerp staat vast en zal straks aangelegd gaan worden.

Tekening van het ontwerp

Hieronder zie je het definitief ontwerp. Je kunt inzoomen op de kaart door op afbeelding te klikken. Je kunt de kaart ook downloaden en meer in detail bekijken. Onder de kaart vind je uitleg over het ontwerp.

Definitief ontwerp Heikant
Heikant Definitief ontwerp

Wat gaat er veranderen?

De bestrating wordt vernieuwd en de rioolaansluitingen in de wijk worden vervangen. Verder hebben bewoners aangegeven zich ’s avonds in het donker niet altijd veilig te voelen. Daarom wordt de verlichting in de wijk aangepakt. Op een aantal plekken zullen er extra lantaarnpalen bij komen en sommige worden verplaatst om overlast te voorkomen en de veiligheid te verbeteren. Daarnaast is in overleg met de bewoners besloten om van de Gluckstraat en Chopinstraat woonhofjes te maken. 

Verkeer & parkeren

De parkeer- en verkeerssituatie gaat er op een aantal plekken iets anders uitzien. De rijbaan in de Von Flotowstraat, een gedeelte van de Mozartlaan en de Cramerstraat zal iets smaller worden en het wordt daar eenrichtingsverkeer. Zo stroomt het verkeer beter door, wordt het veiliger en is er meer ruimte voor groen. Door het eenrichtingsverkeer kan je in de Von Flotowstraat goed aan beide kanten van de straat parkeren. Verder wordt de parkeerplaats voor de Hoffmannflat opnieuw ingericht. Ook komen er een aantal parkeerplekken met laadpalen voor elektrische auto’s in de wijk. 

Nieuwe parkeersituatie voor de garage boxen in de Gluckstraat en nieuwe parkeerplekken in de Von Flotowstraat
Nieuwe verkeer- en parkeersituatie Von Flotowstraat en Gluckstraat
Ontwerp nieuwe parkeerterrein naast de Hoffmannflat
Parkeerterrein Hoffmannflat
Vernieuwde parkeerplaats Hoffmannflat

Groen & spelen

Het groen in de wijk wordt verbeterd. Afwisselend en toegankelijk groen in en rond de wijk zorgt voor een fijne uitstraling en verstrekt het groene karakter van de wijk. Ondanks dat een aantal bomen voor overlast kunnen zorgen, door bijvoorbeeld bladval en worteldruk, hebben veel bewoners aangegeven toch juist blij te zijn met de bomen. De gemeente vindt het ook erg belangrijk dat de bestaande, gezonde bomen blijven staan. Daarom worden in dit ontwerp de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden. Verder worden groen en spelen zoveel mogelijk gecombineerd in de kanaalzone.

Ontwerp met daarop het mini trapveldje en wandelroutes met bankjes om op te zitten
Groene wandelroutes met speelplekken
Voorbeeld foto van een struik
Voorbeeld van een nieuwe bloeiende struik
Foto van bomen in de Chopinstraat
Behouden van bomen

Klimaatbestendige woonomgeving & biodiversiteit

Een belangrijk doel is om de buurt ook klimaatbestendig te maken. Dit betekent dat de buurt straks goed is voorbereid op toekomstige weersomstandigheden, zoals stevige regenbuien en hete zomers. Overlast van water en hitte kunnen we hiermee voorkomen. Dit doen we door de straten groener te maken. Groen zorgt namelijk voor meer schaduw en verkoeling. Verder wordt regenwater zoveel mogelijk opgevangen in groene, lager gelegen plekken, de zogenaamde wadi’s. Hier wordt het regenwater verzameld en kan het langzaam de grond in zakken.

Verder worden er bewust verschillende soorten bomen en struiken geplant. Deze trekken diverse vogels en insecten aan. Dit alles noemen we biodiversiteit. Biodiversiteit maakt dat de natuur minder kwetsbaar is voor bijvoorbeeld droogte en ziektes. Het groen is dus niet alleen belangrijk voor een fijne uitstraling in de wijk, maar ook voor een gezonde, groene omgeving voor mens en dier.

Wist je dat bijna 40% van de ruimte in de stad van particulieren is? Dan weet je ook dat de gemeente niet in haar eentje de stad kan aanpassen aan het veranderende klimaat. Daar hebben we jouw hulp bij nodig, want vergroenen doen we samen! Zo maken we Heikant Zuid klaar voor de toekomst. Help jij ook mee? Ga aan de slag in jouw eigen tuin en meld je aan voor een van de acties in Heikant Zuid: Tegel eruit plant erin-actie, Regentonnen actie en de Tuin Klimaatcoach. Voor meer informatie en aanmelden kijk je op www.duurzamertilburg.nl onder ‘Klimaatbestendige woonomgeving’.

Ontwerp van de wadi (een lager gelegen groene plek) in de kanaalzone
Wadi in de kanaalzone
Foto van twee vlinders op een vlinderstruik
Verbeteren van biodiversiteit in de wijk
Voorbeeld foto van een wadi gevuld met water
Voorbeeld van een wadi

Ontwerp per gebied

Woonhofjes

Alle geel gekleurde straten op het ontwerp worden woonhofjes. Dit gaat om het hof aan de Mozartlaan, Von Flotowstraat,  Cramerstraat, Cannabichstraat, Humperdinckstraat en doorlopende stukken van de Chopinstraat en de Gluckstraat. Deze woonhofjes worden ingericht als voetgangersgebied. Auto’s zijn hier te gast. De bomen in deze straten blijven zoveel mogelijk staan en waar mogelijk komt er extra groen in de straat. 

De Gluckstraat krijgt een centrale inrit voor de garages aan de achterkant van de Von Flotowstraat (nummer 1-13). Ook komen er parkeerplaatsen naast de rijbaan en worden er twee wadi’s aangelegd. Tevens is er bij de Bendastraat 31 ruimte gemaakt voor extra groen. Naast beide straten komen parkeerplaatsen met zogenaamde grasbetontegels. Dit zijn tegels waar het gras doorheen kan groeien. Zo komt er meer groen in de straat en bij veel regen kan het water beter de grond in zakken. 

Ontwerp woonhof Chopinstraat aangeduid met gele kleur bestrating
Woonhof Chopinstraat
Ontwerp woonhof Cannabichstraat aangeduid met gele kleur bestrating
Woonhof Cannabichstraat
Ontwerp woonhof Von Flotowstraat aangeduid met gele kleur bestrating
Woonhof Von Flotowstraat

Parkeerplaats Hoffmannflat

De parkeerplaats voor de Hoffmannflat wordt vernieuwd en opnieuw ingericht met haakse parkeerplekken. Er is goed onderzocht of schuin parkeren op deze parkeerplaats ook zou kunnen. Dit bleek niet mogelijk te zijn omdat er met schuin parkeren minder parkeerplaatsen dan nodig gemaakt kunnen worden. Straks kan je de parkeerplaats ook via de Cannabichstraat bereiken. Zo is er meer doorstroming en sociale controle op de parkeerplaats (om overlast te voorkomen) en kunnen bewoners van de Cannabichstraat makkelijk hun straat in en uitrijden.

Kanaalzone

De kanaalzone is een waardevol natuur- en recreatiegebied in de wijk. Hier kunnen bewoners straks wandelen, sporten, spelen en elkaar ontmoeten. De bestaande jeu de boulesbaan blijven behouden en er komen twee nieuwe voetbalveldjes. Verder komen er meer bankjes om te zitten. Het groen in de kanaalzone wordt verbeterd en er komen veel verschillende soorten planten. Verder zorgen de wandel- en fietspaden ervoor dat de kanaalzone voor iedereen goed bereikbaar is. Auto’s kunnen hier niet zomaar meer het fietspad langs de Goirkekanaaldijk op rijden. Parkeerplaatsen die nauwelijks gebruikt worden langs de kanaalzone, worden weggehaald om overlast te voorkomen.

Vraag & antwoord

Bewoners hebben via de website veel opmerkingen en vragen ingestuurd. Dank hiervoor. Veel opmerkingen en vragen zijn in het ontwerp verwerkt. Hieronder worden een aantal van deze vragen beantwoord en de opmerkingen die niet in het ontwerp zijn aangepast zijn verder toegelicht.

Veranderingen parkeersituatie

Zoals ook zichtbaar was in het vorige ontwerp vervallen er een aantal parkeerplekken. Hier kwamen veel vragen over. De verdeling van het parkeren wordt anders, dat betekent dat sommige mensen niet meer voor de deur kunnen parkeren, maar dat je soms een stukje moet lopen. Het aantal parkeermogelijkhedeb voldoet wel aan de gemeentelijke normen, dat betekent dat er voldoende parkeerplekken zijn binnen een straal van 200 m. Het wijzigen van de parkeerindeling levert meer groen in de wijk op en ruimte voor de bestaande bomen om te groeien. Dit is gedaan om in te spelen op de gevolgen van het veranderde klimaat.

Bendastraat

De Bendastraat is recentelijk nog opgeknapt en daarom niet meegenomen in het project. Hier is dan ook geen nieuw ontwerp voor opgesteld.

Plantenvakken

Verder waren er ook meerdere opmerkingen over de locatie en grote van de plantenvakken. Er is met name rekening gehouden met inritten en carports. Waar de plantenvakken op een onhandige plek stonden zijn deze naar aanleiding van opmerkingen van bewoners verplaatst. De meeste plantvakken zijn behouden gebleven om meer groen in de wijk te creëren. 

Stoep voetgangers 

Daarnaast werd er gevraagd waarom er geen stoep komt in de Von Flotowstraat en de Chopinstraat. De bomen in de Von Flotowstraat hebben meer groeiruimte nodig om levensvatbaar te blijven. Vanuit het beleid van de gemeente wordt deze keuze dan ook gemaakt en dat gaat op sommige plekken ten koste van parkeren. Om zo veel mogelijk parkeerplaatsen terug te krijgen, is gekozen voor behoud van het huidige woonhof met o.a. haakse parkeerplaatsen.

Water in wadi’s

De wadi’s zijn zo ontworpen dat deze na een hevige regenbui binnen 24 uur weer leeg zijn. Er zal dus nooit lang water in blijven staan en dat geeft muggen geen kans.  Zo worden ook gevaarlijke situaties voor spelende kinderen voorkomen.

Meer informatie

Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met projectleider Jeroen Willems van de gemeente. Hij is maandag t/m donderdag bereikbaar via telefoonnummer 06 29 66 67 51 en per e-mail jeroen.willems@tilburg.nl

Je kan ook contact opnemen met projectondersteuner Marjolein Jansen van de gemeente. Zij is bereikbaar via het e-mailadres marjolein.jansen@tilburg.nl.

Logo gemeente Tilburg
Logo Dolmans
logo Plein Civiel