Ga naar de inhoud

Snelfietsroute F58

Er wordt een nieuwe snelfietsroute tussen Tilburg en Breda aangelegd. Volg hier de voorbereidingen, bekijk de route, het ontwerp en stuur ons je reactie!

Informatie en tijdlijn

1. Informeren

2019

De Gemeente Tilburg is dit project begonnen met het verzamelen van informatie. Tijdens deze fase is in overleg met diverse partijen in kaart gebracht waarmee rekening gehouden moest worden en is de route van de F58 bepaald.

Deze stap is inmiddels afgerond. In de volgende stap ontwerpen kun je het ontwerp bekijken en je reactie achterlaten. Kijk bij over dit project voor meer algemene informatie over F58.

Logo gemeente Tilburg
Het logo bestaat uit de tekst "Tilburg fietst!". Voor deze tekst staat een logo dat bestaat uit de getallen 013. Het is zo ontwerpen dat de getallen op een fietser lijken.
Logo Lekker door Rijen F58
Logo provincie Noord-Brabant
logo Plein Civiel