Ga naar de inhoud

Karpatenlaan eo

De Gemeente Tilburg gaat de Karpatenlaan, Kaukasuslaan, Oeralweg en de vijver flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen, bekijk het nieuwe ontwerp en stuur ons je reactie!

Informatie en tijdlijn

2. Ontwerpen

2022

Met alle wensen en ideeën die we bij de start van de project voorbereiding verzameld hebben, is er een nieuw ontwerp gemaakt voor de Karpatenlaan, Kaukasuslaan en Oeralweg.

Het definitieve voorontwerp is in oktober 2022 gepresenteerd tijdens een inloopavond en via deze website. De binnengekomen reacties en wensen van bewoners zijn, zover dit technisch en financieel haalbaar is, verwerkt in het ontwerp. Hieronder kan je dit definitieve ontwerp zien. In de gesprekken met bewoners is door hen veelvuldig de wens uitgesproken voor een speelplek in de Karpatenlaan in plaats van de eerder voorgestelde ontmoetingsplek. Er is inmiddels budget gevonden om aan deze wens tegemoet te komen. Verder op de pagina kan je het ontwerp van de speelplek bekijken

Momenteel wordt het ontwerp technisch uitgewerkt en gaat de gemeente op zoek naar een aannemer om het werk uit te voeren. Voorafgaand hieraan wordt al wel groot onderhoud aan de vijver uitgevoerd. Meer informatie hierover vind je op de pagina uitvoeren.

Nog vragen? Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bianca van Oirschot van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via bianca.van.oirschot@tilburg.nl of 06-51015385 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Tekening van het ontwerp

Hieronder staat het ontwerp wat is gemaakt voor de buurt. Beweeg over het plaatje voor een vergroting. Onder het plaatje staat een link waarmee je het ontwerp in hoge kwaliteit kunt downloaden en er staat ook een legenda, met uitleg van de kleuren en de symbolen.

Overzichtstekening ontwerp Karpatenlaan eo
Overzichtstekening ontwerp Karpatenlaan eo

Speelplek Karpatenlaan

Naar aanleiding van opmerkingen en wensen is de eerdere ontmoetingsplek verder aangepast tot een speelplek. Hieronder staat de nieuwste versie van ontwerp voor de speelplek in de Karpatenlaan. Klik op het plaatje voor een vergroting. Hier zal straks een duikelrek, een nestschommel, hinkelbaan en zitplek komen.

Definitief ontwerp speelplek Karpatenlaan
Definitief ontwerp speelplek Karpatenlaan

Impressies van de toekomstige inrichting

Beweeg de pijltjes over onderstaande foto’s om het verschil te zien tussen de huidige inrichting en hoe het gaat worden.

Karpatenlaan 3-49 impressie
Karpatenlaan 3-49 impressie
Nu
Karpatenlaan 3-49 impressie toekomstige inrichting
Straks
Karpatenlaan impressie
Karpatenlaan impressie
Nu
Karpatenlaan impressie
Straks

Wat gaat er veranderen?

Bestrating en verkeer
De bestrating wordt vernieuwd. De wegen worden, waar dat kan, smaller.

Een deel van de Kaukasuslaan wordt eenrichtingverkeer, zodat hier aan beide kanten van de de weg voldoende ruime parkeerplaatsen gemaakt kunnen worden. Op enkele plekken vervallen parkeerplaatsen ten gunste van groen, maar er blijven ruim voldoende parkeerplaatsen over. Aan de Oeralweg komen juist parkeerplaatsen bij.

Bomen en groen

Bestaande grote bomen krijgen meer ruimte voor hun wortels en bestaande groenvakken worden opgeknapt. Direct onder de bomen proberen we de bestaande beplanting duurzaam te behouden. Maar er komen ook meer bomen en extra groen. 

De nieuwe bomen komen in ruime groenvakken zodat ze alle ruimte hebben om te groeien en later voor schaduw in de straat kunnen zorgen. Want een belangrijk doel van de gemeente is om de straten ‘klimaat adaptief ‘ te maken. Dit betekent dat de omgeving straks goed is voorbereid op het weer van de toekomst met vaker grote regenbuien en hete zomers. De bomen zorgen voor schaduw, maar ook het andere groen zorgt voor verkoeling. En natuurlijk kan waar het groen staat ook regenwater de grond in zakken. We kiezen voor groen wat goed te onderhouden is en wat bijdraagt aan de biodiversiteit. Ook hebben met de woningbouwvereniging afgesproken dat tegen een aantal blinde gevels van de appartementencomplexen gevelgroen aangebracht wordt.

Foto van witte bloesem
Beplanting met een hoge sierwaarde
Foto van twee vlinders op een vlinderstruik
Verbeteren van biodiversiteit in de wijk
Klimplanten groeien via kabels tegen de muur omhoog
Voorbeeld van gevelgroen

Bewegen en ontmoeten 

Er is ook aandacht voor bewegen en ontmoeten in deze wijk. Naast goed voetpaden komen er ook een aantal plekken bij waar iets te zien of te doen is.

Bij de vijver komen twee vlonders. Rondom de vijver zetten we afvalbakken met een deksel. In de groenstrook tussen de Karpatenlaan en Kaukasuslaan worden de door de mensen zelf gemaakte speeltoestellen verwijderd en hier komen een aantal kleine speelaanleidingen terug. Zoals een boomstam en stenen waar kinderen op kunnen spelen.

Toelichting ontwerp per straat

Hieronder kun je per straat lezen wat er verandert in het nieuwe ontwerp.

Karpatenlaan

In de Karpatenlaan komen extra bomen om te zorgen voor meer schaduw in de straat.

Bij de appartementen met huisnummers 3 t/m 49 komen tussen de parkeerplaatsen en het trottoir groenvakken met laag groen en bomen. Bij de appartementen met huisnummers 53 t/m 99 worden brede hagen geplant tussen de terrassen en het trottoir. Dit geeft een groener beeld en zorgt ervoor dat het minder warm wordt in de straat. Bomen en groenvakken komen vooral op plekken waar het trottoir en de straat nu erg breed is. Er blijft genoeg ruimte over om te lopen en er komen brede doorgangen naar de straat. De zijn ook geschikte voor een rolstoel of kinderwagen. De groenstrook aan de achterzijde van de appartementen met huisnummer 103 t/m 113 wordt groter en opnieuw ingericht met een verlaging waar regenwater naar toe loopt en de grond in kan zakken. Hier komen wat minder parkeervakken, maar er kan hier straks wel op straat geparkeerd worden.

Kaukasuslaan

De straat en parkeerplaatsen aan de voorkant van de appartementen is momenteel erg breed.

De inrichting van dit stuk blijft ongeveer hetzelfde, alleen wat minder breed. Hierdoor ontstaat ruimte om bij de ingang van het appartementencomplex meer groen te maken. Ook komen er twee bomen bij in dit deel van de straat. Het verlengde van de straat, langs de vijver, wordt eenrichtingsverkeer voor auto’s waardoor we hier extra parkeerplaatsen kunnen aanleggen en de bestaande parkeervakken wat breder kunnen maken zonder de bestaande bomen te beschadigen. Ook in dit deel komen er twee bomen bij. De nieuwe bomen blijven ook als ze ouder zijn beperkt van hoogte. Zo geven ze wel schaduw op straat, maar leveren ze geen problemen op met zonnepanelen.

Oeralweg

Het deel van de Oeralweg tussen de Stappegoorweg en het parkeerterrein bij de de speeltuin wordt smaller dan nu. De ruimte die daardoor ontstaat wordt gebruikt om parkeerplaatsen en enkele groenvakken te maken.

Zo wordt het minder aantrekkelijk om hard te rijden. Om het hard rijden te voorkomen komen er drempels en wordt de kruising in het midden van de straat verhoogd, in de vorm van een plateau, gemaakt. 

Het eerste deel komende vanuit de Berglandweg blijft wat breder voor de vrachtauto’s die in het begin van de straat moeten zijn. En  ook de doodlopende zijstraten blijven breder.

De parkeerplaats bij de speeltuin wordt aangepast en krijgt een met een voetpad en een haag om de parkeerplaats, zodat de kinderen niet meer over de parkeerplaats naar de speeltuin hoeven te lopen.

Vraag en antwoord

Bewoners hebben via de website en tijdens het bezoek buiten veel opmerkingen en vragen ingestuurd. Dank hiervoor. Veel opmerkingen en vragen zijn in het ontwerp verwerkt. Hieronder worden een aantal opmerkingen die niet in het ontwerp zijn aangepast zijn verder toegelicht.

Eenrichtingsverkeer Oeralweg

Enkele bewoners hebben gevraagd om eenrichtingsverkeer in de Oeralweg. De gemeente ziet hiervoor geen noodzaak en heeft daarom besloten om dat niet in te voeren.

De reden hiervoor is dat het aantal auto’s wat gebruikt maakt van de Oeralweg veel lager is dan waarvoor de weg geschikt is, het is dus niet noodzakelijk om hier minder verkeer te krijgen. Bovendien heeft eenrichtingsverkeer ook nadelen. Zo zorgt het voor een beperkte bereikbaarheid voor bewoners en bestaat de kans op negeren van het eenrichtingsverkeer. Dit zorgt dan weer voor gevaarlijke situaties.

De nieuwe inrichting is wel gericht op het verlagen van de snelheid van de auto’s.

Groen Karpatenlaan

Er waren veel opmerkingen over het geplande groen en de bomen in de Karpatenlaan, sommige mensen waren bang dat dit het zicht naar de overkant zou wegnemen. Een groot deel van de hagen in het ontwerp zijn nu vervangen door lager groen. De bomen blijven wel staan in het ontwerp. Bomen en groen zijn namelijk echt nodig om te zorgen dat het ook in de toekomst fijn is in de straat. Bomen zorgen voor meer schaduw en en samen met het andere groen ook voor verkoeling.

Logo gemeente Tilburg
logo Plein Civiel