Karpatenlaan eo

De Gemeente Tilburg gaat de Karpatenlaan, Kaukasuslaan, Oeralweg en de vijver flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen, bekijk het nieuwe ontwerp en stuur ons je reactie!

Informatie en tijdlijn

1. Informeren

februari 2022

De Karpatenlaan, Kaukasuslaan, Oeralweg en de vijver krijgen een flinke opknapbeurt. Op de pagina over dit project kan je bekijken welke straten worden aangepakt. De opknapbeurt betekent ook dat we de straten opnieuw inrichten. Deze nieuwe inrichting hebben we ingetekend in een ontwerp.

Voordat we daarmee aan de slag gingen wilden we graag van bewoners weten wat er nu goed is in hun straat en hun buurt, maar ook wat er beter kan. Daarom hebben we de buurt via een enquête om hun mening gevraagd. Daarnaast zijn er in het kader van het programma Gezond en Gelukkig Oud in Tilburg afgelopen jaar gesprekken geweest met de ouderen in de buurt. Dit om te kijken of zij nog specifieke wensen hebben om zo lang mogelijk prettig en veilig in de wijk te blijven wonen. Op de website van de gemeente vindt u hierover meer informatie; www.tilburg.nl/ggoud.

Belangrijke punten die vaak genoemd werden door de bewoners zijn: ruimte om veilig te lopen, meer en hogere bankjes, speelmogelijkheden, voldoende parkeerplaatsen, meer en beter onderhouden groen, minder afval op straat en hard rijden in de Oeralweg. Ook rattenoverlast wordt genoemd.

Je kon je ook aanmelden voor een meedenkgroep. Dat hebben een aantal mensen gedaan en met hen zijn we aantal keer bij elkaar gekomen. Zij hebben meegedacht over het ontwerp en en ons tips en aandachtspunten meegegeven, bijvoorbeeld over het groen en het parkeren.

Inmiddels is het ontwerp voor de buurt klaar. Je kunt dat op de pagina ontwerpen bekijken.

Logo gemeente Tilburg
logo Plein Civiel