Maria Goretti

De gemeente Tilburg gaat de Kinderboerderij Maria Goretti flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen, bekijk het nieuwe ontwerp en stuur je reactie!

Informatie en tijdlijn

1. Informeren

2019-2020

We zijn dit project inmiddels begonnen met het verzamelen van informatie. Zo weten we waarmee we rekening moeten houden in het nieuwe ontwerp. Om dit te doen hebben we een klankbordgroep opgericht om zo samen een goed en passend ontwerp te maken voor de buurt.

Bijeenkomst klankbordgroep 7 juli 2020

Op 7 juli 2020 is de klankbordgroep bij elkaar gekomen. Dit was gecombineerd met een rondleiding door de El-Feth Moskee, gelegen naast de kinderboerderij. Tijdens deze bijeenkomst hebben we het eerste schetsontwerp van Maria Goretti met elkaar besproken. De klankbordgroep was eens met de grote lijnen van dit schetsontwerp, maar er waren wel nog wel een aantal ideeën en opmerkingen over de verdere invulling. Hieronder lees je wat de belangrijkste opmerkingen van de klankbordgroep waren.

Een aantal mensen in een grote ruimte in de moskee op 1,5 meter afstand van elkaar
Klankbordgroep bijeenkomst in de moskee (foto 1)
De begeleider van de moskee is aan het praten en de andere mensen van de klankbordgroep luisteren.
Klankbordgroep bijeenkomst in de moskee (foto 2)

Opmerkingen bij het schetsontwerp

  • Een van de opmerkingen was om de speeltoestellen natuurlijker en uitdagender te maken, zodat de speelplek avontuurlijker wordt en leuk is voor zowel jonge als oudere kinderen.
  • Verder gaven de leden aan dat ze liever meer speelruimte hebben en iets minder kinderboerderij, want de speelplekken worden het meest gebruikt.
  • Tot slot gaf de groep aan dat het belangrijk is om goed op het welzijn van de dieren te letten. Bijvoorbeeld door te zorgen voor genoeg ruimte en door plekken te creëren waar ze zich kunnen terugtrekken.

Al deze opmerkingen worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het ontwerp.

Doorwaadbaarheid

Verder is het onderwerp doorwaadbaarheid besproken. Dit betekent letterlijk “plek waar je doorheen kunt lopen”. Dit betekent dat de kinderboerderij beter verbonden zou worden met bijvoorbeeld het stationsgebied en het museumkwartier om zo het gebied transparanter, levendiger en toegankelijker te maken. Naar aanleiding van reacties van de klankbordgroep is besloten dit idee voorlopig niet mee te nemen in het nieuwe ontwerp om overlast te voorkomen. De mogelijkheid zal wel open gehouden worden (door bijvoorbeeld geen gebouwen te plaatsen langs de randen van het park) om dit op langere termijn alsnog te doen. In het ontwerp wat nu gemaakt wordt, zal de omheining en de toegankelijkheid van de kinderboerderij veelal hetzelfde blijven als nu.

Vervolg

De gemeente is inmiddels begonnen met de volgende stap in de planning; het uitwerken van het schetsontwerp naar een zogenaamd voorontwerp. De bewoners en de klankbordgroep zullen ook tijdens deze ontwerpfase worden betrokken bij dit project. Dat doen we, vanwege Corona, met een afgeslankte klankbordgroep én met deze website. Je kan online het ontwerp bekijken en ons je reactie via deze website sturen. Kijk snel in de stap ontwerpen hoe je dat kan doen!

Logo gemeente Tilburg
logo Plein Civiel