Ga naar de inhoud

Voorbeeld groenstrook en geveltuintjes

Voorbeeldfoto van een woonstraat met links een groenstrook en rechts geveltuinen