Kruidenbuurt

De gemeente Tilburg gaat een deel van de Kruidenbuurt flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen en laat ons weten wat jij belangrijk vindt!

Informatie en tijdlijn

1. Informeren

2020 en 2021

We zijn dit project begonnen met het verzamelen van informatie. Zo weten we waarmee we rekening moeten houden bij het opknappen van de Kruidenbuurt. Daar hebben we de hulp van bewoners hard bij nodig. In juli 2020 hebben we tijdens een bezoek aan de wijk al veel bewoners gesproken.

Tussen 24 juni en 9 juli 2021 hebben bewoners vervolgens kunnen reageren op het voorlopig ontwerp wat toen klaar was. In totaal hebben we ongeveer 250 bewoners gesproken en hebben 206 bewoners een reactie gegeven. De gemeente is toen samen met het ontwerpbureau gaan bekijken hoe de reacties van de bewoners het beste in het ontwerp verwerkt konden worden. Hieronder leest u de belangrijkste punten die toen zijn opgehaald.

Reacties op het voorlopig ontwerp

Afsluiting Kwendelhof

Vanuit de bewoners en de bedrijven is massaal bezwaar gemaakt tegen het idee om de Kwendelhof af te sluiten. Dit gaat dan ook niet door. Kwendelhof blijft open voor al het verkeer. Wel blijft de wens bestaan om het park en het bos aan elkaar te verbinden. Nu wordt bekeken om dit met een afwijkende soort bestrating te maken.

Afsluiting Hyssopstraat

Het plan om de Hyssopstraat af te sluiten wordt door een meerderheid van de bewoners als zeer positief gezien. Wel maken een aantal bewoners zich zorgen over het parkeren. Op basis van de reacties gaan we de afsluiting van de Hyssopstraat verder uitwerken. 

Éénrichtingverkeer Wijnruitweg

Een meerderheid van de bewoners is positief over het aanpassen van de Wijnruitweg naar éénrichtingverkeer. Op basis van de reacties gaan we de éénrichting verder uitwerken.

Meer groen in de wijk

Veel bewoners hebben aangegeven blij te zijn met het ontwerp en met meer groen in de wijk. Gemeente gaat met de reacties van de bewoners het plan aanpassen. Meer groen blijft hierbij een speerpunt.

Parkeren

Een aantal bewoners maakt zich zorgen over het parkeren en een aantal bewoners wil meer parkeerplaatsen. Ook zijn er een aantal bewoners die aangeven tevreden te zijn met het parkeren. Grootste bezwaren komen uit de Hyssopstraat, Dovenetelhof en Bazielkruidhof. De reacties van de bewoners ziet de gemeente als een duidelijk signaal dat we nog een keer goed naar het parkeren moeten kijken en daar waar nodig/mogelijk nog moeten aanpassen.

Thematuinen

Op 5 plaatsen in de wijk willen we het bestaande groen aanvullen met een thematuin. Op basis van de reacties zijn dit de voorkeuren van de bewoners:

  • Bazielkruidhof – pluktuin
  • Dovenetelhof – pluktuin
  • Heemsthof – natuurtuin
  • Kwendelhof – bostuin
  • Lepelkruidhof – avonturentuin

Bovenstaande punten zijn inmiddels verwerkt, bekijk hier het definitief ontwerp. Hieronder lees je hoe het verzamelen van de informatie voor dit project allemaal begon met ons wijkbezoek in juli 2020.

Wijkbezoek op 8 en 15 juli 2020

In juli 2020 zijn we begonnen met het verzamelen van informatie en de wijk ingegaan om met zo veel mogelijk bewoners te praten over het opknappen van de wijk. Dit was een groot succes en er zijn toen veel waardevolle ideeën opgehaald. Een aantal onderwerpen werden heel vaak benoemd. Bijvoorbeeld de onderwerpen speelvoorzieningen, overlast, parkeren, verkeersveiligheid, en onderhoud van groen in de wijk kwamen vaak terug in gesprekken. Deze onderwerpen worden weer gebruikt in vervolggesprekken met bewonder.

Wijkbezoek 15 juli Hyssopstraat
Wijkbezoek 15 juli 2020 Hyssopstraat
Wijkbezoek 8 juli Lepelkruidhof
Wijkbezoek 8 juli 2020 Lepelkruidhof
Wijkbezoek 8 juli Heemsthof
Wijkbezoek 8 juli 2020 Heemsthof

Belangrijke onderwerpen uit het wijkbezoek in 2020

Uit alle informatie die we tijdens het wijkbezoek verzameld hebben, zijn 5 onderwerpen gehaald die echt leven in de buurt en waar we graag met bewoners verder over willen praten.

Groen & spelen

Er zijn veel wensen voor groen en spelen opgehaald. Samen gaan we kijken hoe we deze wensen het beste een plek kunnen geven. Het gaat nog niet over welke speeltoestellen waar moeten komen, maar vooral over het overzicht.

Verkeer & parkeren

De gemeente werkt op dit moment aan een aantal ideeën om het parkeren en en de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze ideeën willen we graag samen bespreken.

Overlast

Veel bewoners hebben aangegeven last te hebben van hondenpoep en zwerfafval. Hoe kunnen we samen zorgen dat we deze overlast verminderen?

Energie, klimaat & duurzaamheid

Tijdens deze bijeenkomst willen we samen nadenken over energiegebruik en het omgaan met een ander klimaat. We denken dan aan een groene tuin, voorkomen van wateroverlast, zonnepanelen etc .

Wat zou de wijk vooruit helpen?

Prettig en veilig wonen is belangrijk. Naast een mooie straat is daar nog meer voor nodig. Wat vind jij dat er nog beter kan in jouw buurt? Denk aan bijvoorbeeld meer sociale contacten, veiligheid, een buurt-verenigingen en meer.

Logo gemeente Tilburg
Logo Dolmans
logo Plein Civiel