Bernardusplein

De gemeente Tilburg gaat het Bernardusplein flink opknappen. Volg hier de voorbereidingen, bekijk het nieuwe schetsontwerp en lees alles over de tijdelijke afsluiting en pop-up park!

Informatie en tijdlijn

3. Ervaren

In juni is het Bernardusplein tijdelijk afgesloten geweest, zodat bewoners in de praktijk konden ervaren wat het schetsontwerp voor hun buurt zou betekenen. Bewoners zijn toen gevraagd om hun mening over het ontwerp en hun ervaringen met de tijdelijke afsluiting te delen. Verschillende bewoners hebben hun reactie doorgegeven. Dank daarvoor! Deze reacties gingen vooral over parkeren, het afsluiten van de doorgaande rijbaan en het opvangen van regenwater in leger gelegen gebieden (wadi’s) in het park. Met name over het verwijderen van een aantal parkeerplaatsen lopen de meningen uiteen. Ook gaven mensen aan bang te zijn dat de nieuwe inrichting voor (meer) overlast gaat zorgen. Daarom is het ontwerp nogmaals besproken met de politie. 

Voordat we verder gaan met de uitwerking, vinden we het daarom belangrijk om met bewoners in gesprek te gaan over deze reacties. Tijdens dit gesprek geven we over een aantal punten uitleg en kan je vragen stellen en je ervaring en mening toelichten. Ook de politie zal aanschuiven bij het overleg.

Helaas is het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om een bewonersavond te organiseren. Daarom organiseren we een digitale informatiesessie op donderdag 3 december om 19:00 uur. Je kan je aanmelden tot 1 december.

Meld je nu aan!

Op de pagina Vervolg kun je lezen wat de volgende stappen zijn in dit project.

Over de afsluiting

Een schone, groene, goed onderhouden openbare ruimte waar we prettig met elkaar kunnen wonen, leven en samen zijn. Dat is waar de gemeente Tilburg aan werkt. Dat doen ze door samen met haar inwoners te bepalen waar het beter kan en hoe. Ze gaan niet alleen meer investeren, maar zoeken ook naar efficiĆ«ntere manieren om te werken. Hoe ze het doen? Dat bedenken en testen ze in en met de stad. De openbare ruimte is tenslotte niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Met elkaar zorgen we voor een schoon en leefbaar Tilburg.

In juni heeft de gemeente daarom geĆ«xperimenteerd met een pop-up park en het tijdelijk afsluiten van het Bernardusplein. De bloembakken werden hier tijdelijk neergezet, zodat bewoners in de praktijk konden ervaren wat deze plannen betekenen. Op 15 juni startte het eerste experiment. Van te voren en na afloop heeft de gemeente aan de gebruikers van die plekken gevraagd wat zij graag willen. Zo weet de gemeente zeker dat wat ze doen ook datgene is waar de inwoners behoefte aan hebben.

Tijdelijke afsluiting van de doorgaande rijbaan d.m.v. bloembakken
Tijdelijke afsluiting van het Bernardusplein
Foto van de bloembakken die gebruikt zijn als afsluiting van de doorgaande weg
Bloembakken

Ben je benieuwd hoe het na deze fase verder gaat. Lees dan verder over het vervolg.

Logo gemeente Tilburg
logo Plein Civiel